CAN / CAN’T yardımcı fiiler

24.01.2021
360
CAN / CAN’T yardımcı fiiler

CAN / CAN’T İngilizce yardımcı fiiller.

Bugün sizlerle İngilizce’de en çok kullanılan modal verb yani yardımcı fiillerden biri olan ‘can’ konusunu inceleyeceğiz.

‘Can’ modal’ı cümle içinde bir çok farklı anlamda kullanılabilir. Bunların en başında ‘ability (yetenek)’ anlamı gelir. ‘Can’t’ ise ‘can’ modal’ının olumsuzudur ve aslında ‘can not’ sözcüğünün kısaltılmış halidir. 

‘Can’ sözcüğü diğer konuların çoğunda olduğu gibi pronoun’ayani zamire göre form değiştirmediğinden akılda tutması oldukça kolay ve karmaşık olmayan bir konudur. 

‘Can’ modal’ı cümlede özneden sonra gelir ve kendisinden sonra gelen fiil yalın halde kullanılır. 

Subject (özne) + can / can’t + Verb 1 (fiil) + Object (nesne)

I    Can / Can’t
You  
He  
She  
It  
You  
We  
They  

CAN / CAN’T KULLANIM YERLERİ

1. ABILITY (YETENEK)

‘Can’ modal’ı ‘yetenek’ anlamında kullanılırken ‘yapabilmek, edebilmek’ anlamına gelir.

E.g. I can play the piano. (Piyano çalabilirim.)

      She can run very fast. (O çok hızlı koşabilir.)

      They can speak Spanish. (Onlar İspanyolca konuşabilirler.)

2. YAPABİLECEĞİMİZ, GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİMİZ ŞEYLERDEN BAHSEDERKEN

‘Can’ aynı zamanda gerçekleştirebileceğimiz şeyleri anlatırken de kullanılır. Türkçe’ye çevirisi ‘yetenek’ anlamıyla aynıdır. Fakat aslında burada yeteneklerimizden değil, daha çok gerçekleştirebileceğimiz eylemlerden bahsederiz.

E.g. She can help you. (O sana yardım edebilir.) 

      They can come with me. (Onlar benimle gelebilir.)

3. OLASILIKLARDAN BAHSEDERKEN

‘Can’ bazı cümlelerde olasılık anlamı da taşır. İhtimal dahilinde olabilecek şeyleri anlatırken kullanılabilir.

E.g. He can be at work. (O işte olabilir.)

      She can win the game. (O oyunu kazanabilir.)

      We can go to the cinema tonight. (Bugün sinemaya gidebiliriz.)

‘Can’ kullanım yerleriyle benzerlik gösteren ‘can’t’ modal’ı ise şu anlamlarda kullanılabilir;1. ABILITY (YETENEK)

She can’t talk French. (O Fransızca konuşamaz.)

They can’t drive very well. (Onlar çok iyi araba kullanamazlar.)2. YAPAMAYACAĞIMIZ, GERÇEKLEŞTİREMEYECEĞİMİZ ŞEYLERİ ANLATIRKEN

They can’t come tonight. (Onlar bugün gelemezler.)

I can’t watch tv in the morning. (Sabahları televizyon izleyemem.)

She can’t go to school. She is ill. (O okula gidemez. Hasta.)

P.S. ‘Can’t’ modal’ı fiziksel olarak gerçekleşmesi imkansız şeyleri anlatırken de kullanılır.

E.g. Animals can’t talk.  (Hayvanlar konuşamaz.)

      Fish can’t fly. (Balıklar uçamaz.)

‘CAN’ SORU CÜMLELERİ

‘Can’ ile soru cümlesi oluştururken ‘Can’ cümlenin başına gelir. ‘Can’ ile sorulan sorular Yes / No ile cevaplanabilir. 
1. ABILITY (YETENEK)

     Can you swim? (Yüzebilir misin?)

      Yes, I can. / No, I can’t.

     Can birds fly? (Kuşlar uçabilir mi?)

     Yes, they can. / No, they can’t.

2. PERMISSION (İZİN)

‘Can’ soru cümlelerinde ‘yapabilir miyim?’ anlamında izin alırken de kullanılır.

Can I go out mom? (Dışarı çıkabilir miyim anne?)

Yes, you can. / No, you can’t.

Can I turn on the radio? (Radyoyu açabilir miyim?) 

Yes, you can. / No, you can’t.

3. REQUEST (RİCA)

‘Can’ modal’ının bir anlamı da birinden ricada bulunurken kullanılan ‘yapabilir misin?’ sorusudur.

Can you turn off the lights ? (Işıkları kapatabilir misin?)

Yes, I can. / No, I can’t.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.