COMPARATIVES

15.02.2021
376
COMPARATIVES

KARŞILAŞTIRMA SIFATLARI

1. COMPARATIVES

İKİ ŞEYİ ( KİŞİYİ) KARŞILAŞTIRMAK: COMPARATIVE FORMS OF ADJECTIVES:

a) Jane is 20 years old. Jack is 15. Jane is older than Jack.
b) People say that health is more important than money.

Comparative yapıda iki kişi, nesne veya kavram karşılaştırılır. Bu karşılaştırmalar sıfatları kullanarak yapılır.

a)TEK HECELİ SIFAT ÇEKİMİ
Adjective – Comparative

Adj + er
Tall – Taller
Cheap – Cheaper
big – bigger

Sıfatın son sesi bir ünsüz ise ve bu ünsüzden hemen önce bir tek sesli geliyorsa, sondaki ünsüz çift yazılır.
Örneğin: big-bigger , thin-thinner, hot -hotter

b) “- y” İLE BİTEN SIYAT ÇEKİMİ
Pretty – Prettier
Funny – Funnier

– y den önce sessiz harf geliyorsa , -y atılır ve – ier yazılır.

c) İki’den Fazla Heceli Sıfatlar

Important – More important
Intelligent – More intelligent
Famous – More famous

More iki veya daha fazla heceli sıfatlardan önce kullanılır.
d) Kuralsız Karşılaştırma Sıfatları

Good – Better
Bad – Worse
Far – Farther / further

Bu üç sıfatın Comperative halleri düzensizdir.

Using “than” in thecomparative

a) These chairs are more comfortable than those chairs.
b) Your apartment is larger than my apartment.
c) Your father is older than myfather.
d) His brother is more hard working than mine

ancak,
e) My father is old, but your father is older.
f) Joan Collins is famous, but Michael Jackson is richer.
g) Galatasaray is good, but Fenerbahçe is better.

Than karşılaştırılan ikinci ismin önünde kullaılrır. Örneğin: (a), (b), (c), (d). örnekleri

Fakat hem konuşmacı hem de dinleyici için hangi ismin karşılaştırıldığı açık ise than kullanılmayabilinir..
Örneğin (e),(f),(g). Örnekleri

EŞİT KARŞILAŞTIRMALAR (TheEqualDegree )
a) Mike is 45 years old and Jack is 45, too. Mike is as old as Jack.
b) Niko and Berke got the same grades from their final exams, so we can say that Niko is as hardworking as Berke.

fakat,
c) John and James ar eidentical twins. However, You can distinguish them because John is not as tall as James.
d) Roosen LTD. and Sintek CO. Are two companies in the United States. Nevertheless, Roosen LTD is not as big as Sintek CO.

e) Istanbul is as three times as large as Ankara.
f) My grandfather is four times as old as his grand son.

“ as + adjective + as” kullanımı karşılaştırılan iki isim arasına eşitliği göstermek için kullanılır. Bu eşitlik niceli ve nitelik bazında kullanılan sıfat ile alakalıdır. Örneğin (a), (b) örnekleri

Fakat as…..as yapısı ile negative cümle kullanımı eşitliği ortadan kaldırmakta, hatta bir farklılıktan bahsetmektedir.Örnek c), (d).
three times, two timesetc.. tamlamaları da aynı zamanda ortaya farklılık koymak ta ve bu farklılığın katlarınıda karşı tarafa aktarır.

“less + adjective + than”

a) This car is less expensive than that car.
b) Money is less important than health.
c) The book that I read was less interesting than the one I read last month.

Less “more” un tam tersi anlamda dır.
Yani “ daha az” anlamına gelir. Less tek heceli sıfatlar ile kullanılmaz, iki ya da daha fazla heceli sıfatlar için kullanılabilinir.

“but “ Kullanımı
Positive Sentence+ , but + negative auxiliary

a) Jack is rich, but John isn’t .
b) They are good, but those aren’t .
c) I was at home , but Suewasn’t .
d) Mary studies hard, but Sam doesn’t.
e) I watched the film , but shedidn’t.
f) I can speak English, but he can’t.
g) Jim will be there, but Morris won’t.

Positive Sentence + , but + negative auxiliary

h) Jack isn’t rich, but John is.
i) They aren’t good, but those are .
j) I wasn’t at home , but Sue was.
k) Mary doesn’tstudy hard, but Sam does.
l) I didn’t watch the film , but she did.
m) I can’tspeak English, but he can.
n) Jim will not be there, but Morris will.

“but” iki kişi, şey veya eylem arasındaki farkı anlatır. Bir Conjunction ( bağlaç) olduğu için iki cümle arasına gelp (,) ile ayrılır. But ‘dan sonra fiil öbeğini tekrar etmek yerine, örneklerde olduğu gibi yardımcı fiiller kullanılabilir.

2. SUPERLATIVE YAPI

KARŞILAŞTIRMA “EN” DERECESİ

“ the adjective + -est / the most + adjective “

a) Among the 20 students in class, Ayşe is the youngest of all.
b) People say that health is the most important thing in one’s living.
c) The Nile River is the longest river in the world.

Superlative Yapı, bahsedilen ismin ait olduğu gurup veya küme elemanlarının her birinden farklı olduğunu göstermek için kullanılır

Adjective
Superlative Form
a) TEK HECELİ SIFATLAR
Tall – The tallest
Cheap – The cheapest
big – The biggest

The + adjective + – est

b) “- y” iLE BİTEN SIFATLAR
Pretty – ThePrettiest
Funny – TheFunniest
The + adj + iest

c) İKİ VE DAHA FAZLA HECELİ SIFATLAR
Important – The most important
Intelligent – The most intelligent
Famous – The most famous

The most + adjective

d) DÜZENSİZ / KURALSIZ SIFATLAR
Good –The best
Bad – The worst
Far – The farthest / the furthest

Görüldüğü gibi bu üç sıfatın Superletive halleri düzensizdir
“ The Least + adjective “ Superlative sentences

a) This is the least interesting book I have ever read.
b) I think Amanda is the least attractive girl in the entire world! The Least ,the most’un tam tersi anlama gelir. “ en azı” anlamındadır.

The Least tek heceli sıfatlar ile kullanılmaz, iki ya da daha fazla heceli sıfatlar için kullanılabilir.

“ one of + superlative adj + Plural Noun”

a) Martin is one of my best friends.
b) The Golden Gate Bridge is one of thel ongest bridges in the world.
c) 19 March was one of the longest days in my life.
d) You are one of the most important people in my life.

One of bir gurup içerisindeki bir ismin diğerlerinden olan farklılığı anlatmak için kullanılır

One of + çoğul isim

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.