ingilizce işaret zamirleri DEMONSTRATIVES

30.01.2021
378
ingilizce işaret zamirleri DEMONSTRATIVES

DEMONSTRATIVES (İŞARET ZAMİRLERİ / SIFATLARI)

THIS/ THAT/ THESE/ THOSE

Bugün sizlerle ‘Demonstratives’ yani ‘işaret zamirleri(sıfatları)’ konusunu işleyeceğiz. Yakın olan nesneler veya uzak olan nesneler gibi ayırarak öğrenmek yerine sizlere konuyu karmaşık hale getirmeden Türkçe anlamlarından yola çıkarak hangisi nerelerde, nasıl kullanılır örneklerle anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle This, That, These, Those ne demek bunu öğrenelim;

This = Bu

That = Şu veya O

These = Bu veya Bunlar

Those = Şu, Şunlar veya O

Şimdi hepsini teker teker ele alarak inceleyelim.

THIS

This İngilizce’de ‘Bu’ anlamına gelmektedir. ‘This’ kelimesi cümlede tek başına ya da yanına bir isim alarak hem özne hem nesne pozisyonunda kullanılabilir. Nasıl mı? Örnek cümlelerle açıklayalım.

İlk örneğimizde ‘This’ özne pozisyonunda ve tek başına kullanılacak.

This tek başına özne olarak; This is a book. (Bu bir kitaptır.)

  Bu cümlede ‘this’ cümlede yanına bir isim almadan tek başına özne olarak kullanıldı.

İkinci örneğimizde this yine özne olarak ama yanında bir isimle beraber kullanılacak.

This + isim özne olarak; This book is old. (Bu kitap eski.)

Burada ‘this’ yanına ‘book’ ismini alarak ‘bu kitap’ şeklinde yine cümlenin öznesi olarak kullanıldı.

Üçüncü örneğimizde ‘this’ tek başına nesne pozisyonunda kullanılacak. Bu arada geniş zamanda çok basit bir cümle kurarak örnek vereceğiz.

This tek başına nesne olarak; I want this. (Bunu istiyorum.)

‘Neyi istiyorum?’ diye sorduğumuzda aldığımız ‘bunu’ cevabıyla birlikte this in burada nesne olarak kullanıldığını rahatça anlayabiliriz.

Son olarak ‘this’ yanına isim alarak nesne pozisyonunda nasıl kullanılır, bunu inceleyelim.

This + isim nesne olarak; I want this dress. (Bu elbiseyi istiyorum.)

‘Neyi istiyorum?’ – Bu elbiseyi; Görüldüğü gibi burada da ‘this dress’ nesne pozisyonunda kullanıldı.

THESE

Şimdi de ‘this’ in çoğulu olan ‘these’ ile devam edelim. ‘These’ cümlede ‘bu veya bunlar’ anlamında kullanılır.

These tek başına özne; These are my books. (Bunlar benim kitaplarım.)

Burada ‘these’ kitaplar çoğul olduğu için ‘this’ yerine kullanıldı ve özne pozisyonuna konuldu.

These + isim özne olarak; These books are old. (Bu kitaplar eski.)

These books’ cümlenin öznesi konumunda kullanıldı. Burada dikkat etmemiz gereken başka bir şey ise ‘These’ kelimesini çevirirken ‘bunlar’ diye değil ‘bu’ olarak çevirmiş olmamız. İşte ‘these’ kelimesi her ne kadar çoğul isimlerle kullanılsa da yanına isim aldığında ‘bu’ anlamında da kullanılabilir.

These tek başına nesne olarak; I want these. (Bunları istiyorum.)

Burada da aynı örnek üzerinden gittik ve ‘these’ kelimesini cümlenin nesnesi olarak kullandık. Nesne pozisyonunda kullanıldığını anlamak için cümleye ‘ne istiyorum?’ sorusunu sormamız yeterli. Cevap olarak aldığımız kelime cümlenin nesnesi konumunda kullanılmış olur.

These + isim nesne olarak; I want these books. (Bu kitapları istiyorum.)

Burada da yine ‘ne istiyorum?’ sorusuna alacağımız cevap ‘these books’ olduğuna göre yanına isim alarak kullanıldığında ‘these’ nasıl cümlenin nesnesi olarak kullanılır görmüş olduk.

THAT

Cümlede ‘Şu veya O’ anlamlarında kullanılır.

That tek başına özne olarak; That is a book. (Şu bir kitap.)

Burada ‘that’ tek başına özne konumunda kullanıldı. ‘This’ kelimesinin kullanımıyla arasında hiç fark olmaması nedeniyle anlaşılması gayet kolay bir konu olarak nitelendirebiliriz.

That + isim özne olarak; That book is old. (O/şu kitap eski.)

Burada neden ‘o ve şu’ olarak iki farklı anlam söz konusu olduğunu merak edebilirsiniz. Sebebi İngilizce’de işaret sıfatı olarak kullanılan ‘o’ kelimesinin de bulunması. Biz ‘o’ kelimesini zamir olarak kullanılan ‘he/ she/ it’ şeklinde öğrenmiştik. Ama bunlar kişiler için kullanılan ‘o’ kelimeleriydi. Peki biz;

O ev, o araba, o bisiklet derken nasıl bir ‘o’ kullanacağız? İşte burada devreye ‘that ve those’ zamirleri/sıfatları giriyor.

Demek ki ‘that’ yanında isimle kullanıldığında hem ‘şu’ hem ‘o’ anlamlarına geliyormuş.

That tek başına nesne olarak; I want that. (Onu istiyorum.)

Yine cümleye ‘ne istiyorum?’ sorusunu sorduğumuzda aldığımız ‘that’ cevabıyla burada nesne pozisyonunda kullanılan ‘that’ olduğunu anlayabiliriz.

That + isim nesne olarak; I want that dress. (O/Şu elbiseyi istiyorum.)

Yine burada that yanına isim alarak nesne pozisyonunda kullanıldı. Yanında isimle kullanıldığında neden iki farklı anlamı olabileceğini yukarıda detaylıca açıklamıştık.

THOSE

Those’ cümlede ‘şu, şunlar veya o’ anlamında kullanılabilir.

Those tek başına özne olarak; Those are my books. (Şunlar benim kitaplarım.)

Burada ‘those’ mu ‘these’ mi kullanacağımızı nerden anlayacağız sorusuna cümlenin anlamına göre eğer bahsettiğimiz kitaplar yakındaysa ‘these’ uzakta ise ‘those’ kullanırız diyebiliriz.

Those + isim özne olarak; Those books are old. (Şu/O kitaplar eski.)

Yine those’un yanına isim aldığında ‘O’ anlamında da kullanıldığını görmüş oluyoruz.

Those tek başına nesne olarak; I want those (Şunlarıistiyorum.)

Artık hangi soruyu sorduğumuzda cümlenin nesnesini bulabildiğimizi biliyoruz. Burada da ‘those’ nesne olarak kullanılmış.

Those + isim nesne olarak; I want those books. (Şu/O kitapları istiyorum.)


Yine ‘those’ un yanına isim aldığında ‘O’ anlamında da kullanılabildiğini görmüş olduk.

Cümlede isimle beraber kullanıldığında ‘o’ anlamını veren işaret sıfatları ‘that ve those’ dur. ‘This ve these’ kelimelerinin böyle bir kullanımı bulunmamaktadır.

 

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.