Dönüşlülük zamirleri

08.02.2021
501
Dönüşlülük zamirleri

REFLEXIVE PRONOUNS (DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRLERİ)

Reflexive Pronouns yani ‘Dönüşlülük zamirleri’ Türkçe’ de kendi, kendim, kendisi gibi kelimelerle ifade ettiğimiz ve öznenin yaptığı iş, oluş, hareketten yine öznenin etkilendiğini belirtmek için kullandığımız zamir çeşitleridir.

 

REFLEXIVE PRONOUNS

I (Ben)

Myself (kendim)

You (Sen)

Yourself (kendin)

He (O)

Himself (kendisi)

She (O)

Herself (kendisi)

It (O)

Itself (kendisi)

You (Siz)

Yourselves (kendiniz)

We (Biz)

Ourselves (kendimiz)

They (Onlar)

Themselves (kendileri)

 

Tabloda fark edildiği üzere ‘You’ zamirinin tekil ve çoğul halinin ilk defa burada farklı bir yapıda kullanıldığını görüyoruz. Bundan önce ‘possessive pronouns’ ya da ‘subject pronouns’ gibi zamir çeşitlerinde tekil ya da çoğul formu her zaman aynı şekilde ifade edilmişti. (You, your) Bu konuda ise ‘you’ zamirinin tekil formda kullanımı ‘Yourself’, çoğul formda kullanımı ise ‘Yourselves’ olarak farklılık gösterir.

ÖRNEK CÜMLELER

I accidentaly cut myself with a knife. (Kazayla kendimi bıçakla kestim.)

İşi yapan ‘I’ öznesi yine yapılan ‘cut’ fiilinden etkilenen kişi konumundadır. Bu yüzden burada ‘dönüşlülükzamiri’ kullanılır.

She made the cake herself. (O pastayı kendisi yaptı.)

The dog is licking itself. (Köpek kendini yalıyor.)

The children are playing among themselves. (Çocuklar kendileri arasında oynuyorlar.)

You can find the answer yourself. (Cevabı sen kendin bulabilirsin.)

He drove here all by himself. (O arabayı buraya kendi başına sürdü.)

My mother and I prepared dinner for ourselves. (Annem ve ben kendimiz için akşam yemeği hazırladık.)

Did you compose this melody yourself? (Bu melodiyi kendin mi besteledin?)

My father cleans his Office himself. (Babam ofisini kendi temizler.)

She doesn’t buy clothes by herself. (O kendi başına kıyafet almaz.)

 

 

 

REFLEXIVE PPRONOUNS KULLANIM YERLERİ

İşi yapan ve işten etkilenen aynı olduğunda;

I cut myself accidentaly. (Ben kazayla kendimi kestim.) cümlesinde kesme işlemini yapan ve bu eylemden etkilenen kişi aynı kişidir.

İşi yapan vurgulanmak istendiğinde;

She herself didn’t talk to us for a very long time. (O kendisi bizimle uzun süre konuşmadı.)

Kendi başına anlamında ‘by’ edatıyla kullanıldığında;

Did you finish your homework by yourself? (Ödevini kendi başına mı bitirdin?)

Reflexive Pronouns’ da öğrendiğimiz ‘subject pronouns’, ‘object pronouns’ ya da possessive adjectives gibi zamirlerimiz ile bağlantılı bir konudur. Özne zamirleri konusunu iyi şekilde öğrendiysek bu konuyu da rahatça anlayabileceğimize eminim. Konuyu pekiştirmek için örnek cümleler yazarak alıştırma yapabilir, daha önceki konuları gözden geçirerek öğrenmemizi kolaylaştırabiliriz.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.