İngilizce A-AN-THE

02.02.2021
394
İngilizce A-AN-THE

A / AN / THE

Bugünkü konumuz ‘A / an / the’ sözcükleri.

A / An = Bir

The = ?

A / An

‘A / An’ İngilizce’de ‘bir’ demektir. İsimlerden önce kullanılır. Peki neden sadece ‘a’ ya da ‘an’ değil de iki farklı kelime kullanıyoruz. Bunun sebebi, sessiz harfle başlayan isimlerin önüne ‘A’, sesli harfle başlayan ismin başına ‘an’ gelmesidir.

Example:   A table

                  An apple

Peki biz neden ‘A / an’ kullanıyoruz da ‘one’ demiyoruz derseniz bunun cevabı olarak sizlere diyebiliriz ama konuşurken akıcılık sağlamaz diyebiliriz.

Peki biz;

A go

A study

A run diyebilir miyiz? HAYIR.

Çünkü ‘A / An’ isimlerden önce gelir ve bu kelimeler fiildir.

Şimdi örnek cümlelerimizle bu konuyu pekiştirelim.

ÖRNEK CÜMLELER

I have a teacher.

There is a blue chair in the room.

I eat an orange everyday.

There is an animal in the garden.

Şimdi sizlerle başka bir önemli noktayı inceleyeceğiz.

A university

An hour

Bu kullanım doğru mudur? Cevap EVET. Peki neden diye sorduğunuzu duyar gibiyim.

Her ne kadar ‘university’ kelimesi ‘u’ sesli harfiyle başlasa da veya ‘hour’ kelimesi ‘h’ sessiz harfiyle başlasa da biz bu kelimelerin yazılışına değil okunuşunuza bakarak ‘A’ veya ‘An’ getireceğimize karar veririz.

Demek ki ‘A / An’ kelimenin yazılışına göre değil okunuşuna göre geliyormuş.

 

THE

The’ her zaman İngilizce’ de en çok karıştırılan ve en çok yanlış kullanılan sözcük olmuştur. Hatta öyledir ki öğrencilerin çoğu olur olmadık yerlere ‘the’ getirme eğilimindedirler.

Bugün bu karışıklığı gidermek için oldukça basit ve açık bir şekilde ‘the’ konusunu inceleyeceğiz.

The’ bizi İngilizce’ de genelleme yapmaktan kurtaran bir sözcüktür. Mesela;

He washes dishes everyday. (O her gün bulaşık yıkar.) cümlesine bakalım.

Bu cümlede bulunan ‘dishes’ kelimesi genel bir ifadedir. Buradan kişinin bir restoranda çalıştığını ve her gün bulaşık yıkadığını çıkarabiliriz. Peki bunu;

He washes the dishes everyday. (O her gün bulaşıkları yıkar.) şeklinde yazsaydık?

Bu cümlede bahsi geçen bulaşıklar belirli bir yerde bulunan ve bilinen bulaşıklardır. Belki kişi evindeki bulaşıklardan bahsediyor olabilir.

E.g. A pen

      The pen

Arasındaki fark nedir? ‘A pen’ kısmında ‘bir kalem’ derken herhangi bir kalemden bahsediyoruz.

The pen’ de ise bahsettiğimiz kalem belli bir kalem. Genel bir ifade kullanmıyoruz.

Yine bir cümle örnek yazalım.

Trees are big. (Ağaçlar büyüktür.)
The trees are big. (Ağaçlar büyüktür.)

İkisi arasındaki farka bakacak olursak birinci örnekteki ‘trees’ bütün ağaçları kapsamakta; ‘thetrees’ ifadesi ise belli bir grup ağaca ithafen kullanılmış bir ifadedir. Bu ağaçlar bahçemizdeki ağaçlar ya da o an gördüğümüz bir grup ağaç olabilir.

The’ aynı zamanda doğada bir tane bulunan isimlerin önünde de kullanılır.

The Sun (Güneş)

The Earth (Dünya)

The World (Dünya)

The Moon (Ay)

The weather (hava)

The rain (Yağmur)

The wind (rüzgâr)

The South pole (Güney kutbu)

The North pole (Kuzey kutbu)

Özel isimler, ülke isimleri ‘the’ almazlar. (Sadece ‘birleşik devletler’ den oluşan ülkeler ‘the’ alarak yazılır.)

The John (YANLIŞ)

The France (YANLIŞ)

The United States of America (DOĞRU)

The United Kingdom (DOĞRU)

 

 

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.