İngilizce belirleyici

08.03.2021
554
İngilizce belirleyici

QUANTIFIERS

Quantifiers isimden önce gelen ve o nesnenin miktarını belirten kelimelerdir. Mesela ‘az süt’ (a little milk) derken a little quantifierını kullanmış oluruz.

Bir nesnenin çokluğunu belirtirken kullandığımız miktar belirleyiciler gibi (a lot, much, many), nesnenin azlığını belirten miktar belirleyiciler de vardır (a little, little, few, a few). Bunların yanı sıra some ve any gibi miktarı tam olarak belirtmeyen (undefined quantities) miktar belirleyiciler de mevcuttur.

Bazı miktar belirleyiciler önceki derslerimizde öğrendiğimiz countable nouns (sayılabilen isimler) ile, bazı miktar belirleyeciler ise uncountable nouns (sayılamayan isimler) ile, bazıları ise her ikisi ile kullanılır.

REMEMBER!

Countable nouns sayılabilen isimler olarak adlandırılıyor ve bir, iki şeklinde sayabildiğimiz nesneler için kullanılıyordu. Tekil ve çoğul formda kullanılabilirler.

Uncountable nouns sayılamayan isimler ise bulundukları kalıplar ya da miktar belirleyiciler ile sayılabilir hale geliyorlardı ve tek başlarına çoğul formda kullanılamıyorlardı.

 

MUCH / MANY / A LOT OF

Much / many / a lot of miktar belirteçleri Türkçe’ de çok anlamına gelir.

Many sayılabilen isimlerle kullanılır. Olumlu ve soru cümlelerinde karşımıza çıkar.
I have many friends. (Benim çok arkadaşım var.)
There are many puppies at the park. (Parkta çok köpek yavrusu var.)
Much sayılamayan isimlerle kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde karşımıza çıkar.
I don’t have much homework. (Çok ev ödevim yok.)
Do you have much work to do? (Yapacak çok işin var mı?)
A lot of hem sayılabilen hem sayılamayan isimlerle kullanılır. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde karşımıza çıkar.
I play a lot of video games. (Ben çok bilgisayar oyunu oynarım.)
She hasn’t got a lot of dresses. (Onun çok elbisesi yok.)
Do they have a lot of Money? (Onların çok parası var mı?)

 

 

 

 

A FEW / A LITTLE

A few / a little miktar belirteçleri Türkçe’de az anlamına gelmektedir.

A few sayılabilen isimlerle kullanılır. Az anlamına gelir. Olumlu ve soru cümlelerinde kullanılır.
I have a few teachers at my school. (Okulumda birkaç öğretmenim var.)
Are there a few things to do? (Yapılacak birkaç iş var mı?)
A little sayılamayan isimlerle kullanılır. Az anlamına gelir. Olumlu ve soru cümlelerinde kullanılır.
We have a little soda in the fridge. (Buzdolabında biraz sodamız kalmış.)
Do you have a little Money? (Biraz paran var mı?)

 

Little’ ve ‘Few’ sözcükleri de az anlamlarına gelmektedir yalnız ‘a few’ ve ‘a little’ dan farkları cümleye yeterli derecede değil anlamı katmalarıdır.

Örn. She has a little Money.

       She has little Money.

İki cümle arasındaki fark; ilk cümlede parası az var ama yeterli, ikinci cümlede ise parası az var ve o kadar az ki yetersiz. Yani ‘little ve few’ cümleye olumsuz bir anlam katmaktadır.

      He has a few friends. (Az ama yeterli)

      He has few friends. (Az ve yetersiz)

 

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.