ingilizce di’li geçmiş zaman

12.03.2021
769
ingilizce di’li geçmiş zaman

SIMPLE PAST TENSE


Bugün sizlerle İngilizce’ deki ‘geçmiş zaman’ konusu olan Simple Past Tense konusunu öğreneceğiz. Simple Past Tense geçmişte olmuş ve bitmiş olayları anlatırken kullanılır ve Türkçe’ deki ‘-di’li Geçmiş Zaman’ konusuna karşılık gelir. Bu nasıl oluyor derseniz;
Gitti, geldi, yaptı, uyudu, koştu… gibi geçmişte olan olayları anlatırken kullandığımız ‘-di’ ekini bize İngilizce’ de veren zaman Simple Past Tense’ dir.
Aslında ‘was / were’ konusu ile Simple Past Tense konusuna küçük bir giriş yapmıştık fakat ‘was / were’ yardımcı fiillerimiz bizim isim cümlelerimizde kullandığımız yardımcı fiillerimizdi. Bugün ise İngilizce’ de fiilleri nasıl geçmiş zamanda kullanırız, bunu öğreneceğiz.
Simple Past Tense’ in cümle yapısı;
Subject (Özne) + Verb2 (Fiil) + Object (Nesne)
Burada dikkatimizi çekmesi gereken bölüm Verb2 yapısıdır. Verb2 fiilin ikinci hali demektir. Demek ki biz Simple Past Tense’ de fiili olduğu gibi yazmak yerine değiştirerek kullanıyoruz. Bunun sebebi;
Gitmek fiilini ‘gitti’ şeklinde yazacak olmamız aslında. Yani eylemin geçmişte yapıldığını ya da olduğunu belli etmek için Simple Past Tense’ de fiili ikinci haliyle yazarız.
Fiillerin ikinci hali
Peki bu fiillerin ikinci halleri nasıl olur? Gelin bunu inceleyelim.
Öncelikle fiil neydi bunu hatırlayalım;
Fiiller, iş, oluş, hareket bildiren ve sonuna -mek, -mak eki alarak kullanılabilen sözcüklerdir.
Örn. Gitmek, gelmek, koşmak, çalmak, dinlemek, uyumak, izlemek, bağırmak, takmak, giymek, çıkarmak… birer fiildir.
Artık fiilin ne olduğunu bildiğimize göre İngilizce fiillerimizin ikinci hallerini de öğrenebiliriz.
Fillerin ikinci halleri ikiye ayrılır; Regular (Düzenli) ve Irregular (Düzensiz)
VERB

Regular (Düzenli) 
Regular fiiller   
Sonlarına ‘ed’ takısı alırlar.         
            
Irregular (Düzensiz) 
Irregular fiiller ise 
tamamen form değiştirirler.

Örneklerle inceleyelim.
Regular Verbs (Düzenli fiiller)
Open (açmak) – Opened (açtı)
Close (kapatmak) – Closed (Kapattı)
Watch (izlemek) – Watched (izledi)
Wash (yıkamak) – Washed (yıkadı)
Live (yaşamak) – Lived (yaşadı) * Fiilin sonu -e harfi ile bittiği için sonuna ‘ed’ değil sadece ‘d’ harfi gelir.
Study (çalışmak) – Studied (çalıştı) *Fiil -y harfi ile bittiği ve -y den önce sessiz harf olduğu için -y düşer yerine -ied gelir.
Love (aşık olmak) – Loved (aşık oldu)
Work (çalışmak) – Worked (çalıştı)
Irregular Verbs (Düzensiz fiiller)
Bu fiiller tamamen form değiştirir ve sanki yeni bir kelime oluşturmuş gibi görünürler.
Go (gitmek) – Went (gitti)
Drink (içmek) – Drank (içti)
Take (almak) – Took (aldı)
Sleep (uyumak) – Slept (uyudu)
Wake up (uyanmak) – Woke up (uyandı)
Eat (yemek) – Ate (yedi)

⦁ Regular ve Irregular fiillerin listesine internetten ulaşabilirsiniz.
⦁ Fiilerin ikinci halleri sadece olumlu cümlelerde kullanılır.
ÖRNEK CÜMLELER
He ate a hamburger yesterday. (O dün bir hamburger yedi.)
She slept at 9.30 p.m. last night. (O dün gece saat 9.30’da uyudu.)
We watched tv together. (Beraber televizyon izledik.)
She lived in Ohio 10 years ago. (On yıl önce Ohio’ da yaşadı.)
He studied math last week. (O geçen hafta matematik çalıştı.)
It drank a bottle of milk. (O bir şişe süt içti.)
You woke up late. (Sen geç uyandın.)
‘Doğmak’ fiili her ne kadar Türkçe’ de bir fiil olarak nitelendirilse de İngilizce’ de bir isim cümlesi olarak yazılır ve bu bir istisnadır.
‘Born’ (doğmak) anlamına gelse de ‘was / were’ ile kullanılır.
I was born in India. (Ben Hindistan’ da doğdum.)
You were born in 1998. (Sen 1998’de doğdun.)

⦁ Simple Past Tense ile kullanabileceğimiz zaman zarflarının,
Ago, Last, Yesterday olduğunu öğrenmiştik. Yalnız geçmişte verilen bir zaman da Past Tense sayılabilir. Biz 70s (yetmişler), 1881 ya da günlerden Çarşamba iken Pazartesi olan bir olayı anlatacaksak Simple Past Tense kullanırız.

Simple Past Tense Olumsuz Cümle
Simple Past Tense’ de olumsuz cümle kurarken Present Simple Tense’ de kullandığımız ‘don’t / doesn’t’ gibi bize yardım eden bir yardımcı fiilimiz vardır.
‘Did not’ yani ‘didn’t’.
Bu olumsuzluk yapısı cümlede özneden sonra gelir ve kendisinden sonra gelen fiili birinci halinde kullanmamız gerekir.
Subject (özne) + didn’t + Verb1 + Object (nesne)
Didn’t yardımcı fiili bütün öznelerle kullanılır.
ÖRNEK CÜMLELER
She didn’t watch the movie. (O filmi seyretmedi.)
He didn’t like this shirt. (O bu gömleği beğenmedi.)
They didn’t go to school yesterday. (Onlar dün okula gitmediler.)
We didn’t start the game. (Biz oyunu başlatmadık.)
You didn’t finish your homework. (Sen ev ödevini bitirmedin.)

Simple Past Tense Soru Cümlesi
Simple Past Tense’ de soru cümlesi kurarken ‘didn’t’ yardımcı fiilimiz ‘Did’ formuna dönüşür ve cümle başına gelir.
DID + Subject (Özne) + Verb1 + Object (nesne)

ÖRNEK CÜMLELER
Did you go to the party yesterday? (Dün partiye gittin mi?)
Yes, I did. / No, I didn’t.
⦁ Eğer uzun cevap vermek istersek;
Yes, I went to the party yesterday.
No, I didn’t go to the party yesterday.

⦁ Gördüğümüz üzere olumlu cevap verirken fiilimizin ikinci halini kullandık, olumsuz cevap verirken ise didn’t yardımcı fiilimizi kullandık.

Did they spend the holiday with their parents? (Onlar tatili aileleriyle mi geçirdiler?)
Yes, they did. / No, they didn’t.

Did she call her mother last week? (O geçen hafta annesini aradı mı?)
Yes she did. / No, she didn’t.

⦁ Eğer -Wh Questions ile soru soracaksak;

What did you buy? (Ne satın aldın?)
I bought a new dress. (Yeni bir elbise satın aldım.)

Who did he call? (O kimi aradı?)
He called the supermarket. (O süpermarketi aradı.)

Which shoes did you like? (Hangi ayakkabıları beğendin?)
I liked the green shoes. (Yeşil ayakkabıları beğendim.)

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.