İngilizce geçmiş zaman

05.03.2021
371
İngilizce geçmiş zaman

PAST FORM OF ‘TO BE’

‘To be’ fiilinin ne olduğunu ne anlama geldiğini ve nerelerde kullanıldığını daha önceki konularımızda öğrenmiştik. Bugün ‘to be’ fiilimizin ‘past’ yani ‘geçmiş zamanda’ kullanılan formunu öğreneceğiz. Ama bundan önce ‘to be’ fiilimizi bir hatırlayalım.

‘To be’ fiilimiz hatırladığımız üzere bir stative verb yani durum fiiliydi ve durum, hal bildiren cümlelerde kullanılıyordu. Present Tense’ de kullandığımız formu ‘am, is, are’ şeklindeydi. Bu yardımcı fiillerimiz sadece isim cümlelerinde yani durum bildirdiğimiz cümlelerde kullanılıyordu. Örneklerle hatırlayalım;

· I’m 20 years old. (Ben yirmi yaşındayım.)

· She is a teacher. (O bir öğretmen.)

· They are happy. (Onlar mutlular.)

Bugün ise ‘am, is, are’ şeklinde present formda kullandığımız bu fiilleri, past (geçmiş) formda nasıl kullanırız bunu öğreneceğiz.

WAS / WERE

‘Simple Past Tense’ (Geçmiş zaman) konusunda ilk adımlarımızı attığımız bu konuda, sizlerle önce durum belirten ve ‘to be’ fiilinin past formu olan ‘was / were’ yardımcı fiillerimizi inceleyeceğiz.

‘Was / were’ bizim past yani geçmişte olan durumları, halleri anlatırken kullandığımız yardımcı fiillerdir. ‘Yardımcı fiil’ diyoruz çünkü bunlar içinde fiil barındırmayan durum cümlelerinde kullandığımız bize cümlede fiil yerine yardımcı olan yapılardır. Türkçe’ye ‘-dı, -di’ şeklinde çevrilir.

Öncelikle hangi öznelerle ‘was’, hangi öznelerle ‘were’ kullandığımızı tablo üzerinde gösterelim, daha sonra örnek cümlelerle konuyu pekiştirelim.

I Was

You Were

He Was

She

It

You Were

We

They

ÖRNEK CÜMLELER

I was at school yesterday. (Dün okuldaydım.)

She was sad. (O üzgündü.)

They were at the party. (Onlar partideydi.)

He was ill last week. (O geçen hafta hastaydı.)

We were 20 years old 10 years ago. (On yıl önce 20 yaşındaydık.)

You were in your room 2 hours ago. (2 saat önce odandaydın.)

Ø Örneklerde gördüğümüz üzere ‘yesterday, last, ago’ bizim Past Tense ile kullandığımız zaman zarflarımızdır.

Yesterday (dün)

………. ago (2 gün önce, 3 hafta önce, 5 yıl önce gibi zaman zarflarını yazarken kullanılır.)

Last …….. (geçen hafta, yıl, ay gibi zamanları yazarken kullanılır.)

WAS / WERE OLUMSUZ CÜMLE

‘Was / Were’ ile olumsuz cümle yazarken sonuna ‘not’ olumsuzluk ekini getirmemiz yeterli olacaktır.

Ø Was not – Wasn’t

Ø Were not – Weren’t şeklinde kısaltılabilir.

ÖRNEK CÜMLELER

I wasn’t hungry. (Ben aç değildim.)

They weren’t together. (Beraber değillerdi.)

She wasn’t single. (Bekar değildi.)

We weren’t in Germany last year. (Geçen yıl Almanya’ da değildik.)

You weren’t happy at the concert. (Konserde mutlu değildin.)

The lesson wasn’t interesting. (Ders ilgi çekici değildi.)

The food wasn’t delicious. (Yemek lezzetli değildi.)

WAS / WERE SORU CÜMLESİ

‘Was / were’ ile soru sorarken, ‘was, were’ yapısını cümle başına almamız gerekir.

Was / Were + Subject (Özne) + Object (Nesne) ?

ÖRNEK CÜMLELER

· Were you at school yesterday?

Yes, I was. / No, I wasn’t.

· Were they at the cinema? (Onlar sinemada mıydılar?)

Yes, they were/ No, they weren’t.

· Was he alone? (Yalnız mıydı?)

Yes, he was. /No, he wasn’t.

· Was she lazy? (O tembel miydi?)

Yes, she was. / No, she wasn’t.

· Was your mother a lawyer? (Senin annen bir avukat mıydı?)

Yes, she was. / No she wasn’t.

Ø Eğer soru cümlelerine uzun cevap vermek istersek;

Was he your father? (O senin baban mıydı?)

Yes, he was my father.

No, he wasn’t my father. Şeklinde cevap verebiliriz.

‘Am / is / are’ to be fiilinin Present Tense’ de kullanılan formudur ve o anda gerçekleşen olayları anlatırken kullanılır.

‘Was / Were’ ise to be fiilinin Past Tense’ de kullanılan formudur ve geçmiş zamanda olan durumları anlatmak için ku

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.