İngilizce gelecek zaman

05.03.2021
365
İngilizce gelecek zaman

FUTURE TENSE (WILL / BE GOING TO)

Future Tense yani Gelecek Zaman İngilizce’ de gelecekten bahsederken kullandığımız bir zamandır. Bu zamanı anlatırken en başta öğreneceğimiz yapı will yardımcı fiilimizdir.

WILL

Will’ yardımcı fiilimiz ‘gelecek zaman’ belirtir ve kendisinden sonra fiil yalın halde kullanılır. Türkçe’ de –ecek, –acak şeklinde çevrilir. Tüm zamirlerde formu aynıdır, değişmez.

S + WILL + V1 + O

ÖRNEK CÜMLELER

I will play basketball tomorrow. (Yarın basketbol oynayacağım.)

She will call the Office next week. (Gelecek hafta ofisi arayacak.)

They will open a new bakery. (Onlar yeni bir pastane açacak.)

He will be a doctor. (O bir doktor olacak.)

We will be there soon. (Yakında orada olacağız.)

 

 

Will’ yardımcı fiilinin kısaltılmış hali aşağıdaki gibidir;

I willI’ll

You willYou’ll

She willShe’ll

He willHe’ll

It willIt’ll

You willYou’ll

We willWe’ll

They willThey’ll

FUTURE TENSE ‘WILL’ KULLANIM ALANLARI

Gelecek hakkındaki inançlarımızdan bahsederken,

It’ll be a nice day tomorrow. (Yarın güzel bir gün olacak.)

istemek’ (want) anlamında,

I hope you will come. (Umarım gelirsin.)

teklif yapmak’ ve ‘söz vermek’ anlamlarında,

I’ll see you tomorrow. (Yarın görüşürüz.)

We’ll always love you. (Seni her zaman seveceğiz.)

O anda karar verilen, önceden planlanmamış eylemlerden bahsederken,

This one is really expensive. I’ll buy the blueone then. (Bu çok pahalı. O zaman mavi olanı alacağım.)

Geleceğe yönelik tahminde bulunurken,

I think she will win. (Bence o kazanacak.)

 

Future Tense’ de olumsuz cümle kurarken willyerine will not’ yani won’t kullanırız. Cümlenin gramer yapısı olumlu cümle ile aynıdır.

ÖRNEK CÜMLELER

She won’t love me. (O beni sevmeyecek.)

He won’t finish the project on time. (O projeyi zamanında bitirmeyecek.)

They won’t come to my house. (Onlar benim evime gelmeyecekler.)

We won’t be dentists. (Biz diş hekimi olmayacağız.)

I won’t eat this chicken. (Ben bu tavuğu yemeyeceğim.)

 

Soru cümlelerinde ise ‘will’ başa gelir.

Will you come tomorrow? (Yarın gelecek misin?)

Yes, I will. / No, I won’t.

 

Will she wear this dress tonight? (O bu gece bu elbiseyi mi giyecek?)

Yes, she will. / No, she won’t.

Will they like the presents? (Hediyeleri beğenecekler mi?)

Yes, they will. / No, they won’t.

What will you want for your birthday? (Doğum günün için ne isteyeceksin?)

I’ll want a Barbie doll. (Bir Barbie bebek isteyeceğim.)

When will you come here? (Buraya ne zaman geleceksin?)

I’ll come on Monday.

 

BE GOING TO

‘Be going to’ yardımcı fiilimiz de ‘will’ gibi gelecek anlamı taşımakta yalnız ‘will’ yardımcı fiiline göre geleceğe dair daha kesin tahminler yürütürken kullanılmakta ve bir delile dayanmakta.

‘Be going to’ yardımcı fiilindeki ‘be’ fiilimiz burada da Simple Present Tense’ de olduğu gibi ‘am-is-are’ formuna bürünmekte ve ‘be going to’ yardımcı fiilinden sonra ise asıl fiilimiz yalın halde kullanılmakta.

S + be going to + V1 + O

ÖRNEK CÜMLELER

I am going to help my father today. (Bugün babama yardım edeceğim.)

She is going to wash her hair. (O saçlarını yıkayacak.)

They are going to spend their holiday in France. (Onlar tatillerini Fransa’da geçirecekler.)

BE GOING TO KULLANIM ALANLARI

Daha önceden planlanmış eylemlerde,

They are going to get married next month. (Gelecek ay evlenecekler.)

We are going to go to the concert tomorrow. (Yarın konsere gideceğiz.)

Güçlü kanıt varsa,

Look at the clouds! It is going to rain. (Bulutlara bak! Yağmur yağacak.)

Geleceğe dair bir plan varsa,

I am going to be a piyanist. (Bir piyanist olacağım.)

 

OLUMLU

OLUMSUZ

SORU

 + V1

I am going to

I am not going to

Am I going to

You are going to

You are not going to

Are you going to

She is going to

She is not going to

Is she going to

He is going to

He is not going to

Is he going to

It is going to

It is not going to

Is it going to

You are going to

You are not going to

Are you going to

We are going to

We are not going to

Are we going to

They are going to

They are not going to

Are they going to

 

 

WILL ve BE GOING TO ARASINDAKİ FARKLAR
Will geleceğe dair tahmin yürütürken kullanılır, be going to ise geleceğe dair güçlü tahmin yürütürken kullanılır ve bir kanıta dayanır.
Will olay anında verdiğimiz kararlardan bahsederken, be going to ise önceden planladığımız eylemleri anlatırken kullanılır.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.