İngilizce geniş zaman

31.01.2021
1.143
İngilizce geniş zaman

SIMPLE PRESENT TENSE : İngilizce geniş zaman

İngilizce’ nin en önemli, en çok kullanılan ve en önemli zamanı ‘Simple Present Tense’ bugünkü konumuz. 

Nedir peki Simple Present Tense? Ne işe yarar? 

Simple Present Tense Türkçe’de ‘Geniş zaman’ olarak adlandırılır. Peki ‘geniş zaman’ ne demek bunu biliyor muyuz? Bunun ne demek olduğunu, nerelerde kullanıldığını anlamadığımız takdirde istediğimiz kadar cümle yapısını, gramer kurallarını öğrenelim, bize yine de bir faydası olmayacaktır. Bu yüzden biz bugün ‘Geniş Zaman’ nedir, ne işe yarar, önce bunu öğreneceğiz.

GENİŞ ZAMAN OLUMLU CÜMLELER

Arkadaşlar, aslında adından da anlaşılacağı gibi ‘geniş zaman’ bizim düzenli olarak yaptığımız eylemleri, rutinlerimizi anlatırken kullanılır. Yani aslında geniş bir zaman diliminde yapılan sürekli eylemlerimizi anlatır. 

Örnek verelim;

Biz her gün yemek yeriz, diş fırçalarız, sabah uyanırız, akşam uyuruz, bazılarımız her gün okula gider bazılarımız işe gider, bazılarımız belki her gün futbol maçı izler, bazılarımız her gün hamburger yer. Yani her insanın düzenli yaptığı eylemler dışında kişinin kendine özgü düzenli olarak yaptığı eylemler de vardır. Yani rutin olarak sayabileceğimiz şeyler kişiden kişiye değişebilir. Bunu unutmayın!

Hadi bu kullanım şekline örnek cümleler oluşturalım.

Mesela wake up (uyanmak)’ fiili ile cümleler kuralım.

I wake up everyday. (Ben her gün uyanırım.)​

You wake up everyday. (Sen hee gün uyanırsın.)​

He wakes up everyday. (O her gün uyanır.)

She wakes up everyday. (O her gün uyanır.)                           Bu cümlelerde bir farklılık

It wakes up everyday. (O her gün uyanır.)                                          fark ettik mi?

You wake up everyday. (Sizler her gün uyanırsınız.)

We wake up everyday. (Biz her gün uyanırız.)

They wake up everyday. (Onlar her gün uyanırlar.)

Örnek cümlelerimizde de görebileceğimiz gibi ‘Wake up(uyanmak)’ fiili He/ She/ It özneleriyle kullanıldığında ‘Wakesup’ şekline dönüştü.

NEDEN?

Simple Presen Tense’ de olumlu cümlelerde fiil he/ she/ it özneleriyle kullanıldığında sonuna ‘s/ ‘es/ ‘ies takılarından birini alır. 

Bu takıları isimleri çoğul yaparken de kullanıyoruz. Peki buiki konuyu nasıl ayırt edeceğiz?Plural (çoğul) eki olan -s isimleri çoğul yaparken kullanılır.

Burada kullandığımız ‘third person singular’ yani üçüncü tekil şahıs (he/ she/ it) ile kullanılan -s ise fiillerin sonuna getirilir.

Computer – Computers (Noun) – PLURAL -S

Run – Runs (Verb) – THIRD PERSON SINGULAR -S

-S takısının -es, -ies formlarına dönüşme kuralı ‘plural -s’ ile aynıdır. Bunları hep birlikte kısaca inceleyelim.1. Sonu ‘x, o, ch, sh, s, z’ ile biten fiillerle kullanıldığında -s eki -es formuna dönüşür.

Fix – fixes

Watch – watches

Wash – washes

Go – goes2. Sonu -y harfi ilen biten ve -y’den önce sessiz harf olan fiillerde -y düşer yerine -ies gelir.

Cry – cries

Try – tries                  Play – plays (-y harfinden önce sesli harf olduğu içi -y düşmez.) 

Study – studies

ÖRNEK CÜMLELER

My mother (she) drives car everyday. (Benim annem her gün araba sürer.)

I study English every morning. (Her sabah İngilizce çalışırım.)• ‘every’ (her) kelimesi ‘simple present tense’ konusunda en çok kullanılan zaman belirteçlerinden bir tanesidir. Yanına ‘morning, evening, noon, day, week, month, year’ gibi kelimeler alarak eylemi tekrarladığımız zaman dilimini belirtebilir. (Every night (her gece), every year(her yıl), every week (her hafta) gibi.)

He runs very fast. (O çok hızlı koşar.)

They go to school everyday. (Onlar her gün okula gider.)

We eat sushi every night. (Biz her akşam sushi yeriz.)

She brushes her teeth every night. (O her gece dişlerini fırçalar.)

You clean the house everyday. (Sen her gün evi temizlersin.)

It barks every night. (O her gece havlar.)

My granpa (He) makes dinner every Sunday. (Büyükbabam her Pazar yemek hazırlar.)

I go to bed at 11 p.m. (Ben saat 11’de yatağa giderim.) • Sıklık ya da rutin belirtmek için ‘every’ kelimesi gibi saatler de kullanabiliriz. 

Her sabah 7’de kalkarım cümlesi de bir geniş zaman cümlesidir. 

e.g. I get up (kalkmak) at 7 a.m. everyday.

We eat dinner at 8 p.m. (Biz akşam sekizde yemek yeriz.)

ATTENTION!

Saat yazarken yanına getirdiğimiz a.m. ya da p.m. sözcükleri, o saatin öğleden sonra mı yoksa öğleden önce mi olduğunu gösterir. 

Gece 00.00 – Öğlen 12.00 arası a.m. 

Öğlen 12.00 – Gece 00.00 arası p.m. 

Artık Simple Present Tense’de olumlu cümle kurmayı öğrendik. Şimdi ise bu zaman ile ilgili başka kullanım şekillerini öğreneceğiz.➢ Simple Present Tense’ in günlük rutinlerimizi anlatmak için kullanıldığından bahsetmiştik. Bununla ilgili örnek cümlelerimizi ve kurallarımızı hatta zaman zarflarımızı (every gibi) incelemiştik. Peki Simple Present Tense sadece rutinlerimizi anlatırken mı kullanılır? 

HAYIR!

Simple Presen Tense üç farklı biçimde kullanılabilir.1. Rutinlerimizi anlatırken,2. Bilimsel gerçeklerden bahsederken,3. Time tables (zaman çizelgesi), başlangıç ve bitiş zamanı belli olan şeylerden bahsederken (örn. Sinema, tren – otobüs- uçak saatleri)

İlk kullanım şeklini zaten öğrenmiştik. Şimdi bilimsel gerçeklerden bahsederken Simple Present Tense’i nasıl kullanırız, inceleyelim.- BİLİMSEL GERÇEKLERDEN BAHSEDERKEN;

Water boils at 100 °C (Su 100 °C ‘de kaynar.)

Sun rises from the east. (Güneş doğudan doğar.)

The earth revolves around the Sun. (Dünya Güneş’in etrafında döner.)- TIME TABLES (Zaman çizelgeleri)

The plane takes off at 11 a.m. (Uçak saat 11’de kalkar.)

The movie starts at 8.30 p.m. (Film saat 8.30’da başlar.)

GENİŞ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLELER 

Geniş Zaman’da olumsuz cümle yaparken kullandığımız bazı yardımcı fiillerimiz var. Bunlar ‘do not’ ve ‘does not’ yardımcı fiillerimizdir. Daha açık anlaşılması için tablo üzerinde inceleyelim. 

IDo not (don’t)go to work everyday.
You  
HeDoes not (doesn’t)go to work everyday.
She  
It  
WeDo not (don’t)go to work everyday.
You  
They  

Dikkatimizi çeken bir şey oldu mu?

Neden ‘he/ she/ it’ özneleriyle kullandığımız go fiiline es’takısı gelmedi?

Çünkü bu öznelere getirdiğimiz ‘-s’ takısı sadece olumlucümleler için geçerlidir. Olumsuz ve soru cümlelerinde fiil yalın halde kullanılır.

ÖRNEK CÜMLELER

She doesn’t like math. (O matematiği sevmez.)

They don’t watch tv everynight. (Onlar her gece televizyon izlemez.)

You don’t study hard. (Sen çok sıkı çalışmazsın.)

He doesn’t want to drive. (O araba sürmek istemez.)

I don’t play chess. (Ben satranç oynamam.)

GENİŞ ZAMAN SORU CÜMLELERİ

Soru cümlelerinde kullandığımız ‘don’t’, ‘doesn’t’ yardımcı fiillerimiz ‘Do’ ve ‘Does’ yardımcı fiillerine dönüşür ve cümle başında kullanılır. 

DoIYouWeTheywake up at 8 a.m.?
DoesHeSheIt 

• Do you go to bed at 9 p.m.?

           Yes, I do. / No, I don’t.• Do they clean the garage every week?

           Yes, they do. / No, they don’t.• Does he listen to rock music?

           Yes, he does. / No, he doesn’t.• Do I study hard? (Ben sıkı çalışır mıyım?)

     Yes, you do. / No, you don’t.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.