ingilizce sahiplik HAVE GOT HAS GOT

30.01.2021
654
ingilizce sahiplik HAVE GOT HAS GOT

HAVE GOT/HAS GOT – SAHİP OLMAK – SAHİPLİK – İNGİLİZCE TÜEKÇE

Bugün İngilizce’de sahip olduğumuz şeyleri anlatırken kullanılan ‘have got/has got’ yapılarını öğreneceğiz.

Have got/has ne demektir? Nerelerde kullanılır?

Have got/has got İngilizce’de sahiplik anlamında kullanılır. Sahip olduğumuz şeylerden bahsederken ‘have got/has got’ yapılarını kullanırız. Türkçe’de ise bunun karşılığı ‘var’ olarak verilmiştir. 

E.g. I have got a car. 

      (Benim bir arabam var.) 

Her ne kadar ‘have got/has got’ sahiplik belirtip ‘…sahibim.’ Anlamına gelse de Türkçe çevirisinde ‘var’ ile ifade edilir.

Peki neden sahiplik belirtmek için iki tane kalıp var?

Çünkü ‘have got/has got’ kullandığımız kişi zamirlerine göre değişiklik gösterir. 

I, you, we, they zamirleriyle ‘have got’;

He, she, it zamirleriyle ‘has got’ kullanılır.

ÖRNEK CÜMLELER

I have got a big house. (Benim büyük bir evim var.)

He has got a Mercedes car. (Onun bir Mercedes arabası var.)

They have got three children. (Onların üç çocuğu var.)

We have got two cats. (Bizim iki kedimiz var.)

She has got a new dress. (Onun yeni bir elbisesi var.)

It has got a red leash. (Onun kırmızı bir tasması var.)

I  Have got / ‘ve got 
You  
He  Has got / ’s got 
She  
It  
You  Have got / ‘ve got
We  
they  

Yukarıdaki tabloda ‘have got’ ve ‘has got’ kalıplarının kısaltılmış halleri de verilmiştir.

E.g. I have got a little sister. Yerine;

      I’ve got a little sister. yazılabilir.

Şimdi de ‘have got/has got’ kalıplarının olumsuz formlarını öğrenelim.  

HAVEN’T GOT/HASN’T GOT

‘Have got/has got’ kalıplarının olumsuz formu ‘haven’tgot/hasn’t got’ olarak kullanılır. Türkçe karşılığı ‘yok’ kelimesiyle ifade edilir.

Bu aslında ‘have not got’ ve ‘has not got’ kelimelerinin kısaltılmış formudur.

I  Haven’t got 
You  
He  Hasn’t got 
She  
It  
You  Haven’t got
We  
they  

ÖRNEK CÜMLELER

I haven’t got a homework today. (Bugün ödevim yok.)

Elisa hasn’t got two dogs. She has two cats. (Elisa’nın iki köpeği yok. Onun iki kedisi var.)

Charles and Diana haven’t got a daughter. (Charles ve Diana’nın bir kızı yok.)

My sister and I haven’t got a tree house in the garden. (Kardeşim ve benim bahçede bir ağaç evimiz yok.)

You haven’t got an old coat. (Senin eski bir montun yok.

ATTENTION! Yukarıda örneklerde verildiği gibi cümle kurarken her zaman ‘he, she, it, I, you’ zamirlerini değil özel isimler de kullanırız. 

‘Elisa’ ismi she öznesine denk geldiği için bu isimle ‘has got kullanmamız gerektiğini anlayabiliriz. 

Aynı şekilde my sister and I’ ya da ‘Charles and Diana’ da we ve they zamirlerine denk gelmektedir. Bu yüzden onlarla da have got kullanmamız gerekir.

HAVE GOT/HAS GOT SORU CÜMLELERİ

‘Have got/has got’ ile soru yaparken ‘have got’ ve ‘has got’ cümlenin başına alınır. 

E.g. Have you got a job? (Senin bir işin var mı?) 

Bu sorulara cevap verirken ‘yes’ veya ‘no’ ile kısa cevap verilir. Ama asla cevap verirken ‘got’ kullanılmaz. 

E.g.  Has your father got a nice car? (Senin babanın güzel bir arabası var mı?)

       Yes, he has. / No, he hasn’t.

ÖRNEK CÜMLELER• Has the teacher got many books? (Öğretmenin çok kitabı var mı?)

     Yes, she has/ No, she hasn’t.• Have you got a computer? (Senin bir bilgisayarın var mı?)

     Yes, I have. / No, I haven’t.• Have we got oranges? (Portakalımız var mı?) 

     Yes, we have. / No, we haven’t.• Have Lisa and Monica got boyfriends? (Lisa ve Monica’nın erkek arkadaşı var mı?)

     Yes, they have. / No, they haven’t.• Has the tree got yellow leaves? (Ağacın sarı yaprakları var mı?)

     Yes, it has. / No, it hasn’t.

HAVE GOT/ HAVE   HAS GOT/HAS ARASINDAKİ FARK

İngilizce’de sahiplik belirtirken kullanılan ‘have got’ yerine bazı zamanlarda ‘have’ kullanıldığını, ‘has got’ kullanılan durumlarda ise ‘has’ kullanıldığını görebiliriz.

Bu iki kullanım arasında olumlu cümlelerde anlam ve yapı açısından hiçbir fark olmamakla birlikte, olumsuz cümleler ve soru cümlelerinde anlam olarak aynı fakat yapı olarak farklı iki kullanım görülür.

Örnek vermek gerekirse; 

I’ve got a little pony. Cümlesi ile

I have a little pony. Cümlesi arasında anlam açışından hiçbir fark yoktur. 

Fakat olumsuz ve soru cümlelerinde yapı açısından bazı farklar görülmektedir.

Bu farklar ilerleyen konularda detaylı biçimde verilecektir.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.