ingilizce sıfatlar ve zarflar

08.03.2021
517
ingilizce sıfatlar ve zarflar

ADJECTIVES AND ADVERBS

Bugünkü konumuz adjectives (sıfatlar) ve adverbs (zarflar). Bu konuyu öğrenirken Türkçe dilbilgisi konularından yardım alarak İngilizce sıfatlar ve zarflar nelerdir, nerelerde kullanılır detaylıca inceleyeceğiz.

Önce sıfatlarla başlayalım.

 

Adjectives (Sıfatlar)

Sıfatlar Türkçe’ den de bildiğimiz gibi bir ismin önüne gelirler ve o ismi nitelerler. Bu niteleme herhangi bir yönde olabilir.

She is a tall girl. (O uzun bir kızdır.) cümlesindeki tall bir sıfattır ve girl isminin önüne gelip onu nitelemiştir. Nasıl bir kız? Uzun bir kız cevabından da anlaşılacağı gibi tall burada bir niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır.

Sıfatlara bazı örnekler verelim,

TallShy

YoungNoisy

OldReckless

BigBrave

Small Coward

HardworkingEarly

LazyLate

 

Adverbs (Zarflar)

Zarflar sıfatların sonuna –ly takısı almış halidir.

Brave (Cesur) – Bravely (Cesurca)

Sıfatlar bir ismi, zarflar ise fiili niteler.

E.g. I am a slow person. (Ben yavaş bir insanım.) –adjective

      I talk slowly. (Ben yavaşça konuşurum.) –adverb

 

ÖRNEK CÜMLELER

She dance nicely. (O güzelce dans eder.)

He dances happily. (O mutlu bir şekilde dans eder.)

They talk bravely. (Onlar cesur bir şekilde konuşur.)

Bazı zarflar sonuna –ly almadan tamamen değişerek zarf haline gelirler. Bu zarflara düzensiz zarflar (Irregularadverbs) denir.

He is a good boy. (O iyi bir çocuktur.)

He sings well. (O güzel bir şekilde şarkı söyler.)

Bazı kelimelerin sıfat ve zarf halleri aynıdır. Bu kelimelerin sıfat olarak mı zarf olarak mı kullanıldığını anlamak için cümlenin anlamına bakarak ismi mi fiili mi nitelediğini bulmamız gerekir.

fast fast (hızlı)
hard – hard  (zor, güç)
earlyearly (erken)
latelate (geç)
highhigh (yüksek)
lowlow (alçak)
nearnear (yakın)
far – far (uzak)
deepdeep (derin)
littlelittle (az)
directdirect (doğrudan)
wrongwrong (yanlış)
enoughenough (yeterli)
kindlykindly (nazik)

E.g.

She is a fast woman. (O hızlı bir kadındır.)

She runs fast. (O hızlı koşar.)

Örnekte de gördüğümüz gibi fast sıfat ve zarf olarak kullanıldığında dahi aynı yazılır, formu değişmez.

 

İngilizce’ de bazı kelimeler kendilerinden –ly harfiyle biter fakat bu kelimeler zarf değildir, sıfattır. Bu kelimeler aynı şekilde yazılarak zarf şeklinde kullanılamazlar. Onları zarf yapabilmek için zarf tümleciği ile yazılır.

Bunlara örnek olarak;

Kindly, lonely, early, elderly, lovely kelimelerini verebiliriz.

My sisters are very friendly. (Benim kız kardeşlerim çok canayakındır.)
They behaved in a friendly way. (Arkadaş canlısı bir şekilde davrandılar.)

 

 

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.