İngilizce yer edatları

26.02.2021
438
İngilizce yer edatları

PREPOSITION OF PLACE

Yer Edatları

İngilizce’ de Preposition of Place yani yer edatları konusu bugünkü konumuz. Yer edatları bir nesnenin nerede olduğunu belirtirken kullandığımız ‘altında, üstünde, bitişiğinde, yanında, arkasında’ gibi sözcüklerdir. İngilizce’ de bu sözcükler çeşitlilik gösterir ve hepsinin kullanım şekli farklıdır. Bugün sizlerle bu yer edatlarını örnek cümlelerle inceleyeceğiz.

ON (Üstünde)

My books are on the table. (Kitaplarım masanın üzerinde.)
The cat slept on the sofa. (Kedi kanepenin üzerinde uyudu.)

 

ABOVE (Üstünde)

The plane is flying above the sea level. (Uçak deniz seviyesinin üstünde uçuyor.)

 

ABOVE / ON

İki yer edatı da ‘üstünde’ demek olsa da;

On kullandığımızda temas vardır, Above kullandığımızda ise temas yoktur.

         

UNDER (Altında)

The ball is under the car. (Top arabanın altında.)
We sat under the tree. (Bir ağacın altında oturduk.)

BELOW (Altında)

The temperature in Kars is below zero tonight. (Bu gece Kars’ daki sıcaklık sıfırın altında.)

Below’ ‘under’ dan farklı olarak sıcaklık ya da yükseklik tariflerinde kullanılır.

‘Under’ edatı kullanıldığında yüzeye temas vardır.

IN (İçinde)

The shoes are in the bag. (Ayakkabılar poşetin içinde.)

 

NEAR (Yanında)

There is a hospital near my house. (Evime yakın bir hastane var.)

 

NEXT TO (BİTİŞİĞİNDE)

The restaurant is next to the bakery. (Restoran fırının bitişiğinde.)
Next to’ da temas vardır, ‘near’ da yoktur.

 

IN FRONT OF (Önünde)

My car is in front of the garage. (Araban garajın önünde.)
They are in front of the house. (Onlar evin önündeler.)

BEHIND (Arkasında)

I am behind you. (Senin arkandayım.)

BETWEEN (Arasında)

The girl is between the boy and the teacher. (Kız çocuğun ve öğretmenin arasındadır.)

 

AMONG (Arasında)

She is among her friends. (O arkadaşlarının arasında.)

 

Between = iki şey arasında;

Among – ikiden fazla şey arasında konuşurken kullanılır.

OPPOSITE OF (Karşısında)

The building is opposite of the hospital. (Bina hastanenin karşısındadır.)
My shoes are opposite of the table. (Ayakkabılarım masanın karşısında.)

 

 

 

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.