ingilizce zamirler PRONOUNS

24.01.2021
414
ingilizce zamirler PRONOUNS

PRONOUNS – ZAMİRLER Bugünkü konumuz ‘pronouns’ yani ‘zamirler’. Zamirler yeni bir dil öğrenirken öğrenmemiz gerekenlerin en başında gelen konulardan bir tanesi. 

İngilizce pronouns (zamirler) konusu Türkçe dil bilgisi ile benzerlik gösterir. Bu açıdan öğrenmesi ve kavraması daha kolaydır denebilir. Önemsiz gibi gözükse de İngilizce dil bilgisinin en temel ve önemli konularından birtanesidir.Bugün sizlerle önce İngilizce zamirler konusunu detaylıca açıklayıp örnek cümlelerle öğreneceğiz, daha sonra alıştırmalarla öğrendiklerimizi pekiştireceğiz.

İlk olarak ‘proNOU’ kelimesine bakalım. ‘Noun’ isim demektir. İsimler bir şey ya da bir kişi olabilirler. 

Örneğin; İpek bir kişi ismidir ama kuş kelimesi de bir isimdir. Peki soyut kavramlar? Mesela; üzüntü, mutluluk, sayı,matematik, İngilizce, tarih… Kelimelerinin hepsi birer ‘Noun’yani isimdir. 

Bugün öğreneceğimiz ‘Pronoun’ ise…

Pronoun (Zamir) Nedir?

Şimdi de zamir nedir, nerelerde kullanılır bunu öğrenelim.

Zamirler (pronouns) cümlede ismin yerini tutarlar. Bugün ele alacağımız ‘subject pronouns’ (özne zamirleri) ise cümlede öznenin (bir kişi veya bir şey) yerini tutarlar. 

Zamirin ne olduğunu ve nerede kullanıldığını öğrendiğimize göre İngilizce zamirleri öğrenmeye başlayabiliriz.

SUBJECT PRONOUNS
I Ben
You Sen / Siz
He O (Erkek)
She O (Dişi)
It O (Hayvan veya cansız varlık)
You Sizler
We Biz
They Onlar

İngilizce’de bulunan ‘subject pronoun’ yani ‘özne zamirleri’ tabloda verilmiştir.

P.S.  ‘You’ zamiri hem tekil olarak ‘Sen’ anlamında kullanılır hem de çoğul olarak ‘Sizler’ anlamına kullanılabilir. Aynı zamanda ‘You’ zamiri Türkçe’deki resmi hitap için kullanılan ‘Siz’ anlamında da kullanılabilmektedir.

Subject Pronouns (özne zamirleri) cümlede ismin yerini aldığı için cümlede aynı anda özel isim kullanılması yanlıştır. Yani; Ali ismi ve ‘he’ zamiri aynı anda cümlede kullanılamaz.Example: Ali he is a student. 

Bu cümlede ‘he’ zamiri Ali isminin yerini tutacağından ikisi birlikte cümle içinde kullanılamaz.

Örnek Cümleler;

She is very hardworking. 

(O çok çalışkandır.)

They are having so much fun. 

(Onlar çok eğleniyorlar.)

We are from Mexico.

(Biz Meksikalıyız.)

You will work together.

(Sizler beraber çalışacaksınız.)

I am too tired today.

(Ben bugün çok yorgunum.)

It is my dog.

(O benim köpeğim.)

You are late.

(Sen geciktin.)

He is an engineer.

(O bir mühendis.)

Şimdi alıştırmalar yaparak ‘Subject pronoun’ konusunu daha detaylı kavrayalım.

Aşağıda kırmızı ile yazılan isimlerin (noun) yerine uygun subject pronoun’u yazmaya çalışalım. Tabloyu hatırlayın ve isimlerin yerine hangi ‘subject pronoun’ gelebilir bulmaya çalışın. 
1. My mother is a very successful lawyer.

2. Yasmin and Carla are eight years old.

3. My best friend has two children.

4. My cell-phone is lost.

5. My father and I love camping but my sister hates it. 

Cevaplar; 

1. She is a successful lawyer.

‘My mother’ yani ‘benim annem’ öznesi subject pronountablosundan da hatırlayacağımız gibi ‘she’ zamirine karşılık gelmektedir. 
2. They are eight years old. 

‘Yasmin and Carla’ isimlerinden bahsederken aslında kendimizin dışında iki kişiden bahsediyor oluyoruz. Eğer kendimiz haricinde iki veya ikiden fazla kişiden bahsediyorsak bu kişiler için they zamirini kullanabiliriz. 

P.S.  ‘They’ zamiri sadece kişiler için değil nesneler için de kullanılabilir. 

         ‘My keys are in the car.’ derken keys (anahtarlar) kelimesi çoğul olduğu için her ne kadar cansız varlık olsa da yerine ‘it’ zamirini değil they zamirini kullanırız. Başka bir örnek de;

My dogs are very old cümlesinde dogs öznesi çoğul olduğundan yerine they zamiri kullanılır.

They are very old şeklinde yazılabilir.

3. He/She has two children.

Cümlede arkadaşının erkek veya kadın olduğu belirtilmediği için ‘he’ veya ‘she’ zamirlerinin ikisi de kullanılabilir. 
4. It is lost.

‘Cell-phone’ cansız bir nesne olduğu için yerine ‘it’ öznesini kullanmalıyız.

5. We love camping. She hates it.

‘My father and I’ öznesini inceleyelim. Yukarda belirttiğim gibi eğer kendisi hariç iki kişiden bahsediyorsa they zamirini kullanılır. Burada ise yine iki kişiden bahsetmiş fakat bu sefer kendi de dahil olmuş. Eğer kendimiz dahil iki veya ikiden fazla kişiden bahsediyorsak we zamirini kullanmalıyız. ‘My sister’ ise kız kardeş anlamına geldiği için yerine gelecek pronoun she olmalıdır.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.