Koşul cümleleri

10.03.2021
489
Koşul cümleleri

IF CLAUSE – KOŞUL CÜMLELERİ

If Clause (koşul cümleleri) Türkçe’ den aşina olduğumuz ve aslında Türkçe ile aynı anlamda kullanılan bir konudur İngilizce’ de.

Bu benzerlik bizim konuyu daha iyi anlamamızı sağlayacak ve öğrenmemizi kolaylaştıracaktır.

If Clause şartlı cümle ya da koşul cümlesi olarak anılır ve adından anlaşılacağı gibi bir koşulun söz konusu olduğu durumlarda kullanılır.

If sözcüğü İngilizce’ de ‘eğer’ anlamına gelir ve If Clause ile yazılan cümlede ‘eğer …. yapmazsan/olmazsa … şeklinde olur.’ şeklinde bir anlam çıkar.

‘If Clause’ iki ayrı kısımdan oluşur;

Birinci kısım ‘If’li cümle diye adlandırdığımız koşulun söylendiği cümledir.

İkinci kısım ise bu koşul gerçekleşmezse ortaya çıkan sonucu veren cümledir.

Yan cümlecik ‘If’ barındıran cümle, diğer kısım ise main clause olarak adlandırdığımız ana cümledir.

If Clause konusu type’ lardan oluşur. 4 adet tipi vardır. Biz bugün ilk ikisini öğreneceğiz.

Type 0 – Bu type herkes için aynı, doğru, gerçek ve kesin olan şeylerden bahsederken kullanılır. İki cümlecik de Simple Present Tense ile yazılır.

If you boil the water, it evaporates.

Eğer suyu kaynatırsan, su buharlaşır.

If you don’t eat enough, you lose weight.

Eğer yeterince yemezsen, kilo kaybedersin.

If you sleep early, you wake up early.

Erken uyursan, erken uyanırsın.

 Type 1 gerçek ya da gerçeğe uygun olan durumlar için kullanılır. Kesinlik değil ihtimal durumu söz konusudur.

Biz bugün örneklerimizde shall, could, might, must yerine Future Simple ve can üzerinden örnekler vereceğiz. Diğer sözcükler için ilerleyen seviyelerimizde örnekler verilecektir.

 

If you don’t sleep late, you won’t be tired tomorrow.   

Eğer gece geç yatmazsan, sabah yorgun olmazsın.

If you earn a lot of Money, you can buy your dream car.

Eğer çok para kazanırsan, hayalindeki arabayı alabilirsin.

If she doesn’t stop being naughty, you will be punished.

Eğer yaramazlığı belirtmezsen, cezalandırılırsın.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.