Possessive iyelik sahiplik zamiri

30.01.2021
734
Possessive iyelik sahiplik zamiri

POSSESSIVE ‘S, PLURAL -S, WHOSE

İngilizce’ nin en çok karıştırılan, en kafa karıştırıcı konularından biri olan ‘s’ eki bugünkü konumuz. Neden mi bu kadar zor? Çünkü birçok konuda karşımıza çıkıyor ve her birinde farklı bir amaçla kullanılıyor. Bu yüzden kullanım yerlerini ve anlamlarını iyice öğrenmek İngilizce öğrenirken yapmamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi.

Bugün konuyu sizler için daha anlaşılır hale getirmek adına adım adım ilerleyeceğiz.

Öncelikle bugünkü konumuz olan Possessive ‘s’ yani iyelik(sahiplik) belirten ‘s takısı üzerine biraz konuşalım.

POSSESSIVE ‘S

Possessive ‘s’ cümlede iyelik(sahiplik) anlamları taşır. Yani ‘Ali’nin kitabı’ veya ‘Babamın arabası’ derken bu eki kullanırız.

Hatırlarsanız daha önce ‘Possesive Adjectives’ konusunu işlemiştik. Possessive Adjectives konusu da sahiplik bildiren konulardan biriydi. Peki ‘Possessive ‘s’ konusunun bundan farkı nedir?

Şimdi biz daha önce ‘onun kitabı’, ‘senin evin’, ‘onların köpeği’ nasıl söylenir bunu öğrenmiştik.

Peki biz;

His book (onun kitabı) değil de Ali’nin kitabı demek istersek nasıl söylüyoruz?

İşte ‘Possessive ‘s’ bu işe yarıyor. Yani siz o, sen, ben gibi zamir kullanmak yerine bir kişi adı kullanmak isterseniz, ‘possessive ‘s’ size bu noktada yardımcı olacaktır.

E.g. Ali’s book (Ali’nin kitabı)

Seda’s dog (Seda’nın köpeği)

Yağmur’s homework (Yağmur’un ev ödevi)

Peki bu ‘s takısı sadece isimlerle mi kullanılıyor? Aslında sadece isimlerle değil kim veya ne olduğu belli olan tüm kelimelerle kullanılabilir. Nasıl mı?

E.g. My mother’s job (Benim annemin mesleği)

       Our car’s window (Bizim arabamızın camı)

       Her sister’s son (Onun kızkardeşinin oğlu)

       My father’s suits (Babamın takım elbiseleri)

ÖRNEK CÜMLELER

Sarah’s dog is a Golden Retriever. (Sarah’nın köpeği bir Golden Retrieverdır.)

My mother’s meeting is today. (Annemin toplantısı bugün)

My boyfriend’s watch is expensive. (Erkek arkadaşımın saati pahalı.)

The plane’s wings are big. (Uçağın kanatları büyük.)

PLURAL -S (ÇOĞUL EKİ OLAN -S)

Bugünkü konumuz her ne kadar ‘possesive ‘s’ olsa da çoğul eki olarak kullanılan -s ekinden de bahsetmemiz gerekecek. Çünkü bu iki konu hem birbiriyle oldukça bağlantılı hem de oldukça farklı.

İngilizce’de isimleri çoğul yaparken de kullandığımız ek -s ekidir. İsmin sonuna gelir ve tekil isme çoğul anlam kazandırır.

 

SINGULAR (TEKİL)

PLURAL (ÇOĞUL)

Dog

Dogs

Pencil

Pencils

House

Houses

Window

Windows

 

Bu çoğul ekinin ‘possessive ‘s’ den farkı üzerinde kesme işareti olmaması ve kendisinden sonra isim gelme zorunluluğunun olmamasıdır.

E.g. Doctors are smart. (Doktorlar zekidir.)

       The doctor’s coat is white. (Doktorun önlüğü beyazdır.)

Bu iki cümlede ‘possessive ‘s ve plural -s arasındaki farkı açıkça görebiliriz.

İsimleri çoğul yaparken bazı farklı kurallar ve uygulamalar vardır.

Bunları aşağıda örneklerle gösterelim.

1. -s eki alarak çoğul olan isimler

Dog – Dogs

CatCats

MonkeyMonkeys

DoctorDoctors

NurseNurses

MotherMothers

Apple – Apples

Banana – Bananas

2. Sonu -y ile bitip -y’den önce sessiz harf olan isimlerde -y düşer yerine –ies gelir.

BabyBabies

LadyLadies

PennyPennies

3. s, x, z, ch, sh, o’ harfleri ile biten kelimeleri çoğul yaparken sonuna -es eklenir.

ChurchChurches

TomatoTomatoes

BusBuses

DishDishes

Watch – Watches

Box – Boxes

4. Sonu -f harfi ile biten isimlerde -f düşer yerine –veskullanılarak çoğul yapılır.

LoafLoaves

LeafLeaves

5. Sonu -fe ile biten kelimelerde -fe düşer yerine –ves gelir.

Life – Lives

WifeWives

KnifeKnives

 

Bu kuralların dışında bazı düzensiz isimler (irregular nouns) çoğul formlarına dönüşürken -s eki almazlar ve tamamen değişikliğe uğrarlar.

E.g.

Man – Men

WomanWomen

Child – Children

ToothTeeth

FootFeet

Person – People

Mouse – Mice

SheepSheep (Aynı kalır, form değiştirmez.)

FishFish

DeerDeer

Çoğul eki olan -s konusu üzerine tüm kullanım şekilleri ve kuralları öğrenmiş olduk.  

Şimdi plural (çoğul) -s ile ‘possessive ‘s’ in bağlantı noktasını öğrenelim.

PLURAL -S ve POSSESSIVE ‘S

İsimleri nasıl çoğul formda kullanacağımızı ve nasıl sahiplik eki getireceğimizi öğrenmiştik.

Yukarıda ‘Possessive ‘s’ konusundaki örneklere bakarsak sadece tekil isimlere getirilen iyelik eki formlarını öğrendiğimizi görebiliriz. İşte burada plural -s konusunu öğrendikten sonra çoğul isme nasıl ‘possessive ‘s’ getirilir bunu göreceğiz.

Şimdi;

Girl kelimesini ele alalım. Bu kelimeyi çoğul yapmak istediğimizde -s eki getirerek çoğul yapabiliriz. Yani çoğul hali ‘Girls’ olur.

Possessive ‘s’ getirerek iyelik şeklinde kullanmak istersek;

The girl’s bathroom (Kızın banyosu) (the kullanmamızın sebebi burada bahsettiğimiz kızın bildiğimiz biri olması, genel bir anlam taşımamasıdır.)

Peki ben ‘kızların banyosu’ demek isteseydim nasıl söyleyecektim.

‘Kızlar’ kelimesinin ‘Girls’ olarak kullanıldığını biliyorum.

Girls’s bathroom’ mu demeliyim? HAYIR. Bu yanlış bir kullanım olacaktır.

Çoğul isimler zaten sonlarına çoğul olan -s eki aldıkları için tekrar iyelik eki olan ‘s ekini kullanmamıza gerek yok.

Peki sadece ‘Girls bathroom’ mu demeliyiz?

Burada ‘kızların’ anlamını vermesi için kelimenin sonuna sadece kesme işareti (‘) koymamız yeterli olacaktır.

Girlsbathroom (Kızların banyosu)

Dogs’ owner (Köpeklerin sahibi)

Housesgardens (Evlerin bahçeleri)

Bu kural sadece sonunda -s, -es, –ies eki olan çoğul formlar için geçerlidir. Düzensiz isimlerde ‘possessive ‘s’ kullanılır.

Men’s bathroom (Erkekler tuvaleti)

Women’s jobs (Kadınların meslekleri)

                          Children’s toy (Çocukların oyuncağı)

 

POSSESIVE ‘S + WHOSE?

Possesive ‘s ile kullanılan soru kelimemiz ‘Whose’ kelimesidir. Whose ‘kimin?’ anlamına gelir.

E.g. Whose car is this? (Bu kimin arabası?)

       This is Ali’s car. (Bu Ali’nin arabası.)

      Whose voice is nice? (Kimin sesi güzeldir?)

      My voice is nice. (Benim sesim güzeldir.)

      Sarah’s voice is nice. (Sarah’ın sesi güzeldir.)

Örneklerde de gördüğümüz gibi ‘whose’ sorularına hem isme possessive ‘s getirerek hem de ‘possessive adjectives’ kullanarak cevap verebiliriz.

NE ÖĞRENDİK?

Possessive ‘s ekinin özen isimlerle kullanımı. (Ali’s book)
Possessive ‘s ekinin belli bir kişi veya nesne ismiyle kullanımı (My mother’s job)
Plural (çoğul) -s ekinin kullanımı ve kuralları
Plural -s ile çoğul formda kullanılan isme ‘possessive ‘s’ getirilme biçimi
Whose’ sorusu ve ‘possessive ‘s’ ile cevap verme formları.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.