PREFER

15.02.2021
375
PREFER

PREFER ( Tercih etmek )
‘’Prefer” tercih etmek anlamındadır ve iki ya da daha çok seçenekten hangisini tercih ettiğimizi belirtmek için kullanılır.

– I prefer milk.
– He prefers drinking coke.
– They prefer spaghetti.
– She prefers watching documentaries.

Tercihlerimizden bahsederken Simple Present Tense yani geniş zaman kullanırız.
Positive Form: Negative Form:
I PREFER I Don’t prefer
You You
They They
We We
He PREFERS He Doesn’t prefer
She She
ıt It

 

Question Form:

DO I
you
we
they

PREFER ……………..?

DOES
he
she
it

PREFER …………………….?

Bir şeyi başka bir şeye tercih ederken tercih ettiğimiz seçeneği ilk olarak söyleriz. Neye tercih ettiğimizi “to” kullanarak daha sonra belirtiriz.

I prefer tea to coffee.
I prefer hamburger to pizza.
I prefer football to basketball.
I prefer city to country.

Eğer prefer fiilinden sonra yine bir fiil kullanacaksak fiile –ing takısı getirilir.
I prefer drinking tea to drinking coffee.
She prefers playing footballto reading a book.
I prefer riding a horsetoplaying golf.
He prefers eating hamburger to eating pizza.

Tercih belirtirken eğer her iki taraftaki fiil aynı isefiili tekrar etmeye gerek yoktur.
I prefer drinking tea to drinking coffee.
I prefer drinking tea to coffee.

‘’Prefer ‘’ fiiliyle şunu şuna tercih ederim darken tercihlerarasında‘’to’’edatı kullanılır.
I prefer drinking orange juice to eating pizza.

Soru sorarken:
Do/does…….prefer………?
A: Do you prefer tea?
B: Yes,I do / No ,I don’t
A: Does he prefer eating pizza?
B: Yes,he does / No ,he doesn’t
Do/does…….prefer………to………?
A:Do you prefer tea to milk?
B:Yes,I do / No ,I don’t
A:Does he prefer eating pizza to eating lahmacun?
B: Yes,he does / No ,he doesn’t
Do/does…….prefer………or………?
A: Do you prefer listening to Tarkan or Mustafa Sandal?
B: I prefer listening to Tarkan.
A: Does Hülya prefer hamburger or pizza?
B: She prefers pizza.
What do/does……..prefer………?
A: What do you prefer drinking?
B: I prefer drinking orange juice.
A: What does Hakan prefer playing?
B: He prefers playing handball.
What do/does……….prefer ………. or………….?
A: What do you prefer eating, macaroni or Kebab?
B: I prefer eating Kebab.
A: What does your mother cooking, chicken or meat?
B:She prefers cooking chicken.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.