PRESENT FORM OF ‘TO BE’

24.01.2021
329
PRESENT FORM OF ‘TO BE’

PRESENT FORM OF ‘TO BE’

‘To be or not to be?’ 

Shakespeare’in dizelerinde gördüğümüz ve aslında İngilizce’nin temel yapı taşı denebilecek bir konuyu ele alacağız bugün.

‘To be’ fiili İngilizce’de en yaygın kullanılan, en önemli ve en karmaşık fiillerden bir tanesidir. Irregular (düzensiz) bir fiil olmasıyla birlikte İngilizce’de tüm zamanlarda farklı bir formda karşımıza çıkar. 

‘How are you?’ 

‘It is nice to meet you!’

‘I am from Turkey.’  Gibi oldukça basit cümlelerden en karmaşık olanlara kadar İngilizce’nin her zamanı ve her gramer konusunda farklı formlarda kullanılabilir.

Bundan dolayı ‘to be’ fiilini doğru kullanabilmeyi öğrenmek oldukça önemlidir.

Peki ‘to be’ fiili nedir? Ne işe yarar?

‘To be’ fiili bir ‘stative verb’ yani ‘durum fiili’ dir. Fiil olarak geçse bile aslında bizim isim cümlesi olarak nitelendirdiğimiz hal ve durum bildiren cümlelerde kullanılır. Örnek vermek gerekirse; 

I am happy. (Ben mutluyum.)

She is 20 years old. (O 20 yaşında.)

They are married. (Onlar evliler.) gibi durum belirten cümlelerde kullanılır.

‘To be’ fiili İngilizce zamanlara göre birçok farklı formda kullanılır demiştik. Peki Present Tense’de hangi formlarda kullanılır?

Şimdi bunu inceleyelim.

                                                     ‘To be’ Present Tense

‘To be’ fiili Present Tense’de hepimizin görüp aşina olduğu ‘am-is-are’ formlarında kullanılır.

PRESENT FORM OF ‘TO BE’
Iam
Youare
He is
She 
It 
You are
We 
They 

ÖRNEK CÜMLELER

1. She is a very smart student.

(O çok akıllı bir öğrencidir.)

2. Jack is a miner.

(Jack bir madencidir.)

3. Samantha and Chloe are my siblings.

(Samantha ve Chloe benim kardeşlerimdir.)

4. We are at home today.

(Biz bugün evdeyiz.)

5. I am very short. 

(Ben çok kısayım.)

6. It is 8 o’clock

(Saat sekizdir.)

7. Winter is my favourite season.

(Kış benim en sevdiğim mevsimdir.)

8. She is angry with me.

(O bana sinirlidir.)

9. Rachel is very helpful.

(Rachel çok yardımseverdir.)

10. The earth is round.

(Dünya yuvarlaktır.)

Örnek cümlelerde de incelediğimiz gibi ‘to be’ fiili ‘pronoun’ yani cümledeki özne veya zamirlere göre form değiştirir ve içinde bulunan ruh hali, hastalık, meslek, yer, saat, mevsim, kişilik özelliği, genel gerçekler vb. gibi durum, hal belirten güncel ya da genel durumlarda kullanılır.

‘To be’ affirmative forms 

Subject PronounsFull FormContracted Form
Iam‘m
youare‘re
he/she/itis‘s
weare‘re
youare‘re
theyare‘re

​‘To be’ fiilinin olumlu cümlelerde kullanım şeklini yukarıda örneklerle inceledik. Tabloda ‘am-is-are’ fiillerinin kısaltılmış formlarını bulabiliriz. 

E.g.        I’m 17 years old.

​      They’re very noisy.

             She’s an innocent woman.

‘To be’ negative forms

‘To be’ fiilinin olumlu cümlelerde kullanımını örneklerle inceledik. Peki olumsuz cümlelerde nasıl kullanılır birlikte inceleyelim.

‘To be’ fiilini olumsuz formda kullanabilmek için sonuna ‘not’ eki getirilir. 

I am not

He is not 

They are not… gibi  

‘Not’ ekini kısaltmak istersek aşağıda tabloda verilen ‘contracted form’ kısmını inceleyebiliriz.

Subject PronounsFull FormContracted Form
Iam not‘m not
youare notaren’t
he/she/itis notisn’t
weare notaren’t
youare notaren’t
theyare notaren’t

ÖRNEK CÜMLELER

1. He isn’t at home.

(O evde değil.)

2. They aren’t cats. 

(Onlar kedi değil.)

3. I’m not 22 years old. I’m 21.

(Ben 22 yaşında değilim. 23 yaşındayım.)

4. Africa isn’t a country. It is a continent.

(Afrika bir ülke değildir. O bir kıtadır.

5. She isn’t a doctor. She is a veterinarian.

(O bir doktor değil. O bir veterinerdir.)

‘To be’ Question forms

‘To be’ fiiliyle soru cümlesi oluştururken ‘am-is-are’ fiilleri cümle başına alınır. 

E.g. Is he at home? (O evde mi?)

Cevap verirken ise ‘Yes’ veya ‘No’ ile cevap verilir.

        Yes, he is.      Ya da              No he isn’t.   Şeklinde cevap verilebilir.

AmI?
Areyou?
Ishe/she/it?
Arewe?
Areyou?
Arethey?

Tabloda ‘to be’ fiilinin Present Tense’de soru cümlelerinde kullanım biçimi verilmiştir.

ÖRNEK CÜMLELER

1. Are you from Turkey?

Yes, I am./ No, I’m not.

2. Is she upset today ?

Yes, she is/No, she isn’t.

3. Is it 9 o’clock ?

Yes, it is./ No, it isn’t.

4. Are they Spanish ?

Yes, they are/ No, they aren’t.

5. Are you a student ?

Yes, I am/ No, I’m not.

P.S. Soru cümlelerinde kısa cevap verirken ‘Yes, I am’ ya da ‘No,she isn’t’ şeklinde cevap verebildiğimiz gibi istersek uzun şekilde de cevap verebiliriz. 

E.g.- Is he a pilot?

         Yes, he is a pilot. (Yes, he is.)

         No, he isn’t a pilot. (No, he isn’t.)

Yukarıda cevabını ‘Yes’ veya ‘No’ ile verebildiğimiz soruları öğrendik. Bu soruların yanı sıra İngilizce’de ‘-Wh Questions’ olarak geçen soru kelimeleri kullanarak sorulan sorular da vardır.

Bu soru kelimeleri;

What (ne), who (kim) , when (ne zaman), where (nerede), whose (kimin), what time (saat kaçta), why (neden), how(nasıl), which (hangi)… olarak adlandırılır. 

Peki bu soru kelimelerini kullanarak ‘to be’ ile nasıl soru sorarız? Hep birlikte inceleyelim.

‘To be’ soru cümlelerinde am-is-are fiillerinin cümlenin başına geldiğini öğrenmiştik. -Wh questions’da ise yukarıda sıraladığımız soru kelimeleri cümlenin en başında yer alır.

E.g. Who are you? (Sen kimsin?)  

        What is it? (O nedir?)

        How are they? (Onlar nasıllar?) 

Bu soru cümlelerinin cevabı ‘yes-no’ ile verilemez. 

       Who are you? Sorusunun cevabı;

       I am Kevin. Gibi bilgi veya detay veren bir cümle olmalıdır.

       How are they? Sorusuna cevap olarak ise;

       They are well. veya They aren’t well gibi detay veren bir cümle yazılabilir.

REMEMBER ! – Am-is-are Simple Present Tense’de ‘to be’ fiilinin kullanım formudur.- ‘m, ‘s, ‘re am-is-are fiillerinin kısaltılmış halidir.- ‘m not, isn’t, aren’t ise am not- is not- are not formlarının kısaltılmış halidir.- I, you, he, she, it, you, we, they özne zamirleridir

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.