Sahiplik sıfatları POSSESSIVE ADJECTIVES

31.01.2021
519
Sahiplik sıfatları POSSESSIVE ADJECTIVES

 

POSSESSIVE ADJECTIVES (SAHİPLİK SIFATLARI)

Bugünkü konumuz Possessive Adjectives yani ‘Sahiplik Sıfatları’. Peki ‘Sahiplik Sıfatları’ ne demektir? 

-İsminden de anlaşılacağı gibi sahiplik belirten sıfatlardır. Sıfatlar isimle birlikte kullanıldığı için kendilerinden sonra mutlaka bir isim kullanılır. Türkçe ’deki karşılıkları ‘benim, senin, onun…’ gibi sözcüklerdir. 

Bugün sizlerle İngilizce’ de kullanılan tüm ‘pronoun’ yani ‘zamir’ çeşitlerini tablo şeklinde inceleyeceğiz ve bugünkü konumuz olan ‘Possessive Adjectives’ konusunu örneklerle öğreneceğiz.

SUBJECT PRONOUNS OBJECT PRONOUNS POSSESSIVE ADJECTIVES POSSESSIVE PRONOUNS
I (Ben) Me (beni) My (benim) Mine (benimki)
You (Sen) You (seni) Your (senin) Your (seninki)
He (O) Him (onu) His (onun) His (onunki)
She (O) Her (onu) Her (onun) Her (onunki)
It (O) It (onu) Its (onun) Its (onunki)
We (Biz) Us (bizi) Your (sizlerin) Ours (bizimki)
You (Sizler) You (sizleri) Our (bizim) Yours (sizlerinki)
They (Onlar) Them (onları) Their (onların) Theirs (onlarınki)

Bu tabloda İngilizce’de kullanılan zamir çeşitlerinin bazıları Türkçe anlamlarıyla verilmiştir. Biz daha önce bu tabloda yer alan subject pronouns konusunu öğrenmiştik. Bugün ise adını kırmızı renk ile ayırt edebileceğimiz ‘PossesiveAdjectives’ konusunu öğreneceğiz. 

POSSESSIVE ADJECTIVES (SAHİPLİK SIFATLARI) NEDİR?

‘Adjective’ Türkçe’ de sıfat anlamına gelmektedir. Sıfatlar bir ismi niteleyen unsurlardır. ‘Possessive’ ise İngilizce’ de bulunan possess yani ‘sahip olmak’ fiilinden gelir. ‘Possesive Adjectives’ sahiplik bildiren sıfatlardır. Kendilerinden sonra mutlaka bir isim alırlar. Tek başlarına kullanıldıklarında bir anlam ifade etmezler. Bu yönüyle birçok öğrencinin karıştırdığı ‘possesive pronouns’ konusundan ayrılırlar.

Tabloda anlamları ile verilen sahiplik sıfatlarımızı cümle içinde kullanarak örneklendirelim.

ÖRNEK CÜMLELER

This is my pencil. (Bu benim kalemim.)

They are your dogs. (Onlar senin köpeklerin.)

I love her dress. (Onun elbisesine bayıldım.)

His son is a nurse. (Onun oğlu bir hemşire.)

Its bone is really big. (Onun kemiği çok büyük.) 

Their house is for sale. (Onların evi satılık.)

We love our grandma. (Biz büyükannemizi çok severiz.)

Your children aren’t lazy. (Sizlerin çocukları tembel değil.)It’s ve Its en çok karıştırılan yapılar arasındadır. Burada dikkat etmemiz gereken bu iki yapının anlamlarıdır. It’s‘it is’ kelimesinin kısaltılmış halidir ve cümlede özne olarak kullanılır. ‘Its’ yapısı ise bir sahiplik sıfatı olarak kullanılır. Sahiplik sıfatı olarak kullanıldığında kendinden sonra mutlaka isim alır.

Örneklerle pekiştirmek istersek;

It’s my book. (O benim kitabım.) ​Burada açıkça görülebileceği üzere ‘It’s’ kelimesi ‘it is’ kelimesinin kısaltılmış hali için kullanılmış ve cümlede özne görevi görmekte. 

She likes its color. (O onun rengini sever.) ​Burada ise ‘itscolor’ sözcüğünden de anlaşılacağı üzere ‘its’ kelimesi bir ismi nitelemekte ve ‘sahiplik sıfatı’ olarak kullanılmaktadır. 

EXERCISES

HER

YOUR

MY

THEIR

ITS​​​


1. She is ………. daughter. (O onun kızıdır.)

2. I have a new car and ………… color is blue. (Onun rengi mavi.)

3. We love ………… jokes. (Senin şakalarına bayılıyoruz.)

4. …………. name is Rebecca. (Benim ismim Rebecca.)

5. …………. children are very smart. (Onların çocukları çok zeki.) 

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.