SIMPLE PAST TENSE 

07.02.2021
305
SIMPLE PAST TENSE 

SIMPLE PAST TENSE 

 

FORM 

Vurgu için yardımcı fiil olumlu cümlede kullanılır. 

 • He did break the vase. 

 

USAGE (Kullanım) 

 1. Geçmişte yaşanmış bitmiş olaylar. 
 • I met him in 1996. (zaman zarfı) 
 • I met him when he visited the Prime Minister. (zaman zarf cümlesi) 
 1. Geçmiş alışkanlık (habitual)27 
 1. used to 
 • He used to smoke 30 cigarettes a day. 
 1. Sıklık zarfları ile28 
 • He smoked 30 cigarettes a day until he gave up. 
 • They never visited their grandmothers. 
 • Did you ever watch TV when you had some guests? 
 • always drank milk for my breakfast in the village. 

 

 1. UNREAL SITUATINOS29 ve It’s time: Yapının simple past ancak anlamın şu anı (present) kastettiği kullanımlar, 
 1. wish clause 
 • It’s a pity you don’t know how to type. I wish you knew how to type. 
 1. if only= I wish 
 • If only your mother were alive now. 
 1. would rather, would sooner, would just as soon30 
 • My father is going to sell his old car, but I’d rather he didn’t. 
 1. If clause 
 • If I had one million dollars now, I would buy a new jeep. 
 • If he were to invite us again, it would be a big surprise. 
 1. as if, as though 
 • We know that he is guilty, but he acts as if he were innocent. 
 1. It is (high) time 
 • Children! It is 12 o’clock right now. It is (high) time you went to bed. 
 1. Would you mind if
 • Would you mind if I left the meeting early? 

 

27 bir modal olan would da geçmişte alışkanlık göstermek için kullanılır. Bkz. MODALS 

28 how often (ne kadar sık) sorusuna cevap olacak sıklık zarfları (ever, never, usually, always, sometimes, often, every day/week etc, once/twice/three times a day etc.) 

29 Şu anın UNREAL durumlarında (simple pastl zamanlı), tüm cinsiyetlerde was yerine were kullanılması tercih edilir. 

30 Would genellikle ’d olarak kısaltılır. Aynı şekilde kısaltılan HAD yardımcı fiili ile karıştırılmamalı. 

31 Aslında yapıca TYPE II bir koşul cümlesi. Ancak gramerce doğru kabul edilmese de cümlenin if-kısmı present tense olarak da kullanılmakta. “Would you mind if I leave the meeting early?” 

 

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.