Sosyoloji nedir

29.05.2021
529
Sosyoloji nedir

Sosyoloji Nedir?
Sosyoloji; sosyal olayları inceleyen, milletlerin kuruluş, yükseliş ve çöküşü ile birlikte milletlerin kendi içlerindeki ilişkilerini ve kendi içindeki insan ilişkilerinin yasalarını inceleyen, araştıran sosyal bilim dalıdır. Sosyoloji, kelime anlamı ile toplum bilimi demektir.  Latince socius (toplum) kelimesi ile; Yunanca logos (bilgi) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Sosyoloji bir bilim olarak, toplumların ortaya çıkışını, o toplumların gelişimini, toplum içinde çeşitli kesimlerde görülen sosyal olayları, sosyal kurum ve kuruluşları, sosyal münasebetleri, sosyal hususiyetleri ve bu yapı bünyesinde meydana gelebilecek değişme temayüllerini ele alarak inceler.  Sosyolojinin en önemli konusu olan ise toplum; belli bir toprak parçası üzerinde bulunan azaları arasında yoğun bir etkileşim ve işbölümü olan insan gruplarının genel adıdır.

Sosyolojinin Kurucusu Kimdir?

Sosyolojinin kurucusu olarak bilinen Auguste Comte, sosyoloji adını öne süren ve diğer bilim dalları gibi kabul görmesi gerektiğini söyleyen bir sosyologtur. Aynı zamanda felsefe alanında pozitif düşünce üzerine de çalışan Auguste Comte, yaşadığı çağda altı temel bilim olduğundan söz edip bunların arasında sosyolojiyi de saymıştır. Saydığı diğer bilimler sırasıyla; matematik, astronomi, fizik, kimya, fizyoloji ve sosyolojidir. Comte, sosyolojiyi saydığı diğer bilimlerden üstün görmüştür. Sosyoloji  konusundaki fikirlerinin etkisi, yanında yedi yıl sekreterlik yapmış olduğu Saint Simon’un düşüncelerini benimsemesi ile kendini göstermeye başlamıştır. Auguste Comte, toplumun pozitivizm ile modernleşeceğini düşünüyor ve sosyolojinin temel bir araştırma yöntemi olduğunu savunuyordu. Bu sosyal teoriyi bir doğa bilimleri paradigmasına dayandırıyordu. Comte’a göre;  ‘tüm fenomenler, değişmez doğa yasalarına tabidir’.

Sosyoloji Bölümü Nedir?

Sosyolojinin kısaca toplum bilimi anlamına geldiğini dile getirmiştik. Bu bilim, bir toplum için, sosyal münasebetlerim biçim ve kalıpları, sosyal etkileşim ve gündelik hayat kültürü üzerine çalışmalar ve araştırmalar yapar. Sosyolojinin asıl konusu toplumdur. Dolayısı ile hep toplum ve miller içerisinde araştırmalar gerçekleşir. Sosyoloji disiplini insanların neden ve nasıl bir düzen içinde yaşadıklarından tutun da birey veya birlik, kurum veya grup azalarının da nasıl bir toplum düzeni içerisinde varlıklarını devam ettirdiklerine kadar odaklanır. Sosyoloji bölümü ise bu alana öğrenci yetiştirmektedir. Bu alanda, son yıllarda sosyoloji bölümünün ciddi bir şekilde talep gördüğü belirtilmiştir.

Sosyoloji Dersleri Nelerdir?

Sosyoloji bölümünde öğrenciler, toplumu okuma ve sosyolojik bakış açısı kazanırlar. Öğrenciler; bu sosyolojik bakış açısına, gerek derslerle gerekse hocalar tarafından önerilen sosyoloji kitapları ile bu açı kazandırılır. Üniversitelerde genel olarak, sosyoloji bölümünde okutulan dersler, aşağıdaki gibidir.

– Sosyoloji

– Temel Ekonomi

– Siyaset Bilimi

– Sosyolojik Analiz

– Psikoloji

– İleri İngilizce

– Sosyal Antropoloji bağlamında Toplumsal Değişme

– Sosyal İstatistik Dersi

– Kültür ve toplum ilişkisi

– Veri analizi

– Güç – eşitsizlik

– Çağdaş Sosyal Kuramlar

– Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Yeknikleri

– Nüfus ve Toplum

– Sosyal Politika

– Türk Siyasal Hayatı

– İnsan ve Toplum

– Birey ve Davranış

– Çocukluk Sosyolojisi

– Yönetim Sosyolojisi

– Çevre Sosyolojisi

– İletişim Sosyolojisi

– Sosyal Tabakalaşma

– Endüstri Sosyolojisi

– Kent Sosyolojisi

– Türk Sosyoloji Tarihi

– Engellilik Sosyolojisi

– Küçük Gruplar Sosyolojisi

– Göç Sosyolojisi

– Din ve Toplum

– Turizm Sosyolojisi

– Aile Sosyolojisi

Gibi teorik dersler, Sosyoloji bölümünde okuyan öğrencilere dört yıllık bir eğitim süreci boyunca okutulur. (Derslerin içerikleri üniversiteden üniversiteye göre farklılık göstermektedir. Yukarıdaki dersler Anadolu Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinin, ders içeriği kısmından alınmıştır.)

Sosyoloji Mezunu Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Sosyolojinin temel bir sosyal bilim dalı olduğunu belirtmiştik. Peki, sosyoloji bölümünden mezun olan kişiler nerelerde çalışabilirler, görevleri nelerdir? Gelin, hep birlikte öğrenelim.

Sosyoloji bölümünden başarı ile mezun olanlar ‘sosyolog’ unvanını kazanırlar. Sosyoloji bölümü toplumu incelemek, araştırmak isteyenler için güzel bir bölümdür. Bu nedenle hem kamu sektöründe hem de özel sektörde iş imkanı bulabilirler. Fakat kamuda atamaların çok az olmasından dolayı KPSS’den yüksek bir puan almak gerekir. Sosyoloji mezunları şu alanlarda çalışma fırsatı bulabilirler:

– Basın yayın dedektörü

– Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşların Türkiye temsilcilikleri

– İnsan kaynakları birimleri

– Ajanslar

– Sivil Toplum Kuruluşları

– Güvenlik şirketleri

– İl sağlık müdürlükleri

– Araştırma şirketleri ve kuruluşları

– Üniversitelerde akademisyen

Yayıncılık ve iletişim

Gibi alanlarda kendilerini bekleyen iş imkanları bulunur. Sosyoloji mezunlarının görevleri yukarıda belirtilen sektörlerle içiçedir. Fakat örneğin bir sosyoloji öğrencisi formasyon eğitimi alıp öğretmenlik de yapabilir. Bunun için  belirli bir ücret karşılığında, iki dönemlik bir pedagojik formasyon eğitimi alması gerekmektedir. Ayrıca sosyoloji mezunları ‘aile danışmanlığı uzmanlık sertifika programı’na katılarak aile danışmanı da olabilirler. Bir diğer seçenek olarak sosyoloji mezunları, adliyelerde boş kontenjan olduğu takdirde bu alana da yönelebilirler.

Sosyoloji Taban Puanları

Sosyoloji bölümü, Türkiye’de bulunan devlet ve özel üniversitelerin birçoğunda okutulmaktadır. Aşağıda sosyoloji bölümünün okutulduğu üniversiteler ile 2020 – 2021 yılı taban puanları verilmiştir.

 • Koç Üniversitesi (İstanbul) – 492,152
 • Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) – 473,517
 • Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) – 442,237
 • Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) – 425,482
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) – 421,964
 •  Bilgi Üniversitesi (İstanbul) – 421,416
 • Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) – 399,428
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi – 394,69
 • İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) – 371,771
 • TED Üniversitesi (Ankara) – 368,992
 • Başkent Üniversitesi (Ankara) – 353,908
 • Marmara Üniversitesi (İstanbul) – 349,688
 • İstanbul Üniversitesi (İstanbul) – 346,659
 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) – 346,259
 • Hacettepe Üniversitesi (Ankara) – 343,919
 • Maltepe Üniversitesi (İstanbul) – 339,614
 • Ankara Üniversitesi – 334,082
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – 333,655
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) – 330,301
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – 326,459
 • Ege Üniversitesi (İzmir) – 326,368
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi – 317,051
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi – 316,948
 • 9 Eylül Üniversitesi (İzmir) – 316,888
 • Üsküdar Üniversitesi – 315,96
 • Maltepe Üniversitesi – 315,905
 • Beykent Üniversitesi – 314,538
 • İstanbul Aydın Üniversitesi – 307,785
 • Doğuş Üniversitesi – 307,272
 •  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi – 305,608
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi – 305,548
 • Anadolu Üniversitesi – 304,025
 • Bursa Uludağ Üniversitesi – 303,085
 • Akdeniz Üniversitesi – 301,862
 • Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi – 299,073
 • On Dokuz Mayıs Üniversitesi – 292,228
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi – 287,786
 • KTO Karatay Üniversitesi – 287,657
 • Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi – 282,255
 • Bursa Teknik Üniversitesi – 281,089
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – 271,722
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi – 271,015
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi – 266,475
 • Pamukkale Üniversitesi – 265,564
 • Mersin Üniversitesi – 265,449
 • Selçuk Üniversitesi – 265,14
 • Gaziantep Üniversitesi – 265,119
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi – 262,373
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi – 261,679
 • Balıkesir Üniversitesi – 258,053
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi – 255,984
 • Erciyes Üniversitesi – 255,857
 • Samsun Üniversitesi – 252,545
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi – 252,211
 • Atatürk Üniversitesi – 250,108
 • Süleyman Demirel Üniversitesi – 250,091
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi – 249,447
 • Kırıkkale Üniversitesi – 247,676
 • İnönü Üniversitesi – 245,708
 • Ordu Üniversitesi – 243,173
 • Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi – 242,991
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi – 242,541
 • Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) – 242,229
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi – 239,835
 • Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) – 239,232
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi – 237,615
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – 234,632
 • Düzce Üniversitesi – 233,305
 • Uşak Üniversitesi – 233,202
 • Giresun Üniversitesi – 231,024
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – 230,345
 • Karabük Üniversitesi – 229,736
 • Fırat Üniversitesi – 229,308
 • Kırklareli Üniversitesi – 228,185
 • Sinop Üniversitesi – 227,759
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – 226,847
 • Bartın Üniversitesi – 226,588
 • Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi – 226,146
 • Aksaray Üniversitesi – 225,307
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 224,88
 • Adıyaman Üniversitesi – 223,95
 • Mardin Artuklu Üniversitesi, 223,631
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi – 222,797
 • Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi – 220,227
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – 219,888
 • Artvin Çoruh Üniversitesi – 218,826
 • Batman Üniversitesi – 216,621
 • Gümüşhane Üniversitesi – 214,73
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi – 213,331
 • Bitlis Eren Üniversitesi – 212,59
 • Yozgat Bozok Üniversitesi – 211,664
 • Siirt Üniversitesi – 198,5
 • Muş Alparslan Üniversitesi – 197,679
 • Ardahan Üniversitesi – 191,796
 • Bingöl Üniversitesi – 191,439
 • Bayburt Üniversitesi – 191,397
 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi – 189,118
 • Munzur Üniversitesi (Tunceli) – 187,982

2020 – 2021 yılı Sosyoloji bölümü taban puanları yukarıdaki gibidir. Sosyoloji okumak isteyenler mutlaka bu puanlara bakarak bölüme gitmelidirler. Çünkü her üniversitenin eğitimi aynı olmamakla birlikte her öğrencinin durumu da aynı olmayabilir. Bu nedenle, iyi bir eğitim almak isteyen öğrenciler bununla doğru orantılı olarak iyi bir üniversiteye gitmelidirler.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.