TENSES Tenseler

07.02.2021
264
TENSES Tenseler

TENSES (TENSE LER)  

Tense Nedir? Ne işe yarar? v

Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir. 

 

Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar? 

 

Present  mevcut (şu anla ilişkili)  V1 
Past  geçmiş (pass fiilinin V3 biçimi)  V2 
Future  gelecek  will + V1 
Perfect  tamamlanmış  V3 
Continuous/Progressive  süreklilik gösteren  Ving 

 

Ana cümledeki yüklemler, yardımcı fiiller de dâhil, tensin ismini oluştururlar. Amisarehave ve has yardımcı fiilleri (auxilary verbs) V1waswere ve had yardımcı fiilleri ise V2 durumundadırlar. 

 

 

TÜM TENSELER 

 

Future  Future continuous  Future perfect  Future perfect continuous 
Present  Present continuous  Present perfect  Present perfect continuous 
Past  Past continuous  Past perfect  Past perfect continuous 

 

NOTE: En kaba biçimiyle, tense uyumu siyah çizginin altı ve üstü ile belirlenir. Siyah çizginin üstündekiler kendi aralarında, altındakiler de kendi arasında birleşirler. Daha ayrıntılı olarak: 

 

Temel cümlecik  Yan cümlecik 
Simple present  Simple present 
Future  Simple present 

Present perfect Present continuous 

Future perfect  Simple present 
 

Simple past 

Simple past 

Past continuous Past perfect 

Past continuous  Simple past 
Past perfect  Simple past 
Past perfect continuous  Simple past 

 

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.