The future seen from the past düzenle

10.02.2021
335
The future seen from the past düzenle

İngilizce geçmişten görünen gelecek. The future seen from the past Konusu

The future from now… The future from the past…
The new computer will arrive next week. Our computer was broken and we hoped the new onewould arrive soon.75
am going to grow tomatoes and carrotsthis summer. During the winter I decide that I was going to growtomatoes and carrots when the summer came.76
I’m collecting my mother from the stationthis afternoon. I left the meeting early because I was collecting mymother at 3.30.77
As it’s raining, I think I’ll be going homeby taxi. Jane she said that she would be going home by taxibecause of rain.78
The exam will have finished by 3 o’clock,so I’ll see you then. The exam was so easy that most people would havefinished after 30 minutes.79
The Prime Minister has announced thatthere is to be an election on may 1st. I was on holiday in Greece when I heard there was tobe an election back home.80
The workers are to be transferred to anew factory on the outskirts of town. She was given a tour of the factory where she waslater to be transferred.81
The performance is about to82 begin.Please take your seats, ladies and gentlemen. The performance was about to begin when someonestarted screaming.83

 

Compare

Was/were to do ST vs was/were to have done ST

Was/were to do ST gerçekleşmiş olaylar için kulanılırken, was/were to have done ST düzenlenmiş veya planlanmış ancak gerçekleşmemiş olaylar için kullanılır.

▪ At the time she was probably the best actor in the theater company, but in fact some of her colleagues were to become much better known.84

▪ He was to find out years later that the car he had bought wasstolen.85

▪ I was to have helped with the performance, but I got flu the day before.86

▪ There was to have been a ban on smoking in restaurants, but restaurant owners have forced the council to reconsider.87

Eş zamanlı Daha önce
do have done
to do to have done
doing having done

75 Bilgisayarımız bozulmuştu ve kısa zaman içerisinde yenisinin geleceğini umuyorduk.

76 Yaz geldiğinde domates ve havuç yetiştireceğime kışın karar vermiştim.

77 Annemi 3.30’da karşılayacak olduğumdan toplantıyı erken terk ettim.

78 Jane kendisi yağmur yağdığından eve taksiyle gideceğini söyledi.

79 İmtihan o kadar kolaydı ki insanların çoğu yarım saat sonra bitirmiş olacaktı.

80 Arkada anavatanda seçim olacağını duyduğumda Yunanistan’da tatildeydim. 81Daha sonra transfer edileceği fabrikayı dolaştırılıyordu.

82 to be about to: e üzere olmak [I am about to finish: Bitirmek üzereyim.]

83 Birisi çığlık atmaya başladığında gösteri başlamak üzereydi.

84 Zamanında tiyatro firmasının muhtemelen en iyi oyuncusuydu ancak işin gerçeği meslektaşları (ileride) daha meşhur olacaklardı.

85 Satın aldığı arabanın çalıntı olduğunu yıllar sonra öğrenecekti.

86 Bana gösteride yardım edilecekti ama bir gün önce gribe yakalandım.

87 Lokantalarda bir sigara içme yasağı olacaktı ama lokanta sahipleri konseye konuyu yeniden gözden geçirme hususunda baskı yaptı.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.