THERE IS / THERE ARE – ingilizce var

24.01.2021
451
THERE IS / THERE ARE – ingilizce var

THERE IS / THERE ARE

‘Have got’ ve ‘Has got’. Bu kalıpları da Türkçe’ye ‘var’ olarak çevirsek de ‘there is / there are’ ile birbirinden çok farklı konular. Nasıl mı? Hep birlikte inceleyelim.​Örnek olarak ele alacağımız nesne bisiklet olsun. 

Daha önceki derslerden hatırladığımız gibi ‘var’ anlamına gelen başka bir kalıp vardı. 

   Bisiklet nesnesini ‘have got /has got’ ile kullanırsak ‘sahiplik’ anlamı verecektir.

    E.g. I have got a bicycle. (Benim bir bisikletim var.) 

    Her ne kadar çevirirken ‘var’ sözcüğü ile çevirsek de bisiklet burada sahip olunan bir nesnedir ve sahibi bellidir. 

   Peki there is / there are ‘ı kullanırken nasıl cümle oluştururuz?

There is / There are ile cümleyi yazarken cümlede bahsedilen nesnenin sahibi belli değildir. Yani cümlede sahiplik anlamı yoktur. • There is a bicycle in the backyard. (Arka bahçede bir bisiklet var.) 

Görüldüğü gibi buradaki ‘var’ sahiplik anlamı taşımamaktadır. ‘Have/has got’ ve ‘there is/are’ ayrımını bu şekilde yapabiliriz.

Peki ‘there is’ ve ‘there are’ farkı nedir? 

‘There is’ ve ‘there are’ cümlede tekillik ve çoğulluk durumuna göre birbirinden ayrılır. Yani bahsedilen nesne tekil ise; there is, çoğul ise; there are kullanılır.• There is a cat in the house.• There are two cats in the house. 

Eğer iki veya daha fazla şeyden bahsediyorsak ‘there is’ yerine ‘there are’ kullanırız. • There are five students in the class. (Sınıfta beş öğrenci var.)• There are seven days in a week. (Bir haftada yedi gün var.)oAşağıdaki örnekleri öğrendiklerimize göre ‘there is / there are’ ile doldurmaya çalışalım.

   …………… twelve months in a year.

   …………… a plane on the sky.

   …………… a red dress in the store.

   …………… five horses on the farm.OLUMSUZ CÜMLELER

‘There is / are’ kalıplarını olumsuz yapmak istediğimizde ‘not’ eki eklememiz yeterli olacaktır. 

There is not ​There isn’t

There are not ​There aren’t

E.g. There isn’t a pen in my pencil case. (Kalemliğimde bir kalem yok.)

       There aren’t thirty days in February. (Şubat ayında otuz gün yok.)

P.S.  ‘There is not’ kalıbını ‘There isn’t’ olarak kısalttığımız gibi ‘There is’ kalıbı da There’s  şeklinde kısaltılabilir. ‘There are’ kalıbı ise; There’re  şeklinde karşımıza çıkabilir.

SORU CÜMLELERİ 

Soru cümlelerinde ‘There is / are’ başa gelir ve ‘Is there / Arethere’ şeklinde yazılır. Cevabı ise ‘Yes / No’ ile kısa biçimde verilebilir.• Are there snakes in the lake? (Gölde yılanlar var mı?)

Yes, there are. / No, there aren’t• Is there a beautiful girl in your class? (Sınıfında güzel bir kız var mı?)

Yes, there is. / No there isn’t.• Is there a tv in the room? (Odada bir televizyon var mı?)

Yes, there is. / No, there isn’t.• Are there four dwarfs in the Snow White and the 7 dwarfsstory? (Pamuk prenses ve yedi cüceler hikayesinde dört cüce var mı?

Yes, there are. / No, there aren’t.• Are there two balls on the grass? (Çimde iki top var mı?)

Yes, there are. / No,there aren’t.

THERE IS / THERE ARE WITH ‘HOW MANY’
‘How many’ sözcüğü İngilizce’de ‘kaç tane’ demektir ve soru sorulurken kullanılır. 

There is / are kalıplarıyla ‘kaç tane’ sorusunu sorarken ‘how many’ başa gelir.

‘How many’ kendinden sonra hep bir nesne alır Türkçe’dekigibi.

Örnek vermek gerekirse; Türkçe’de de soruyu sorarken ‘kaç tane ev’ ile başlarız. İngilizce’de de durum bunun aynısıdır. Soruyu sorarken,• How many houses… ile başlarız. 

Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta da ‘house’ sözcüğünün soruyu sorarken çoğul formda kullanılması. 

‘How many’ ile soru sorarken kendisinden sonra gelen nesne hep çoğul formda kullanılır. Bunun sebebi nesnenin her ihtimale karşı çoğul olabilme olasılığını göz önünde bulundurmaktır.

Şimdi sorumuzu tamamlayalım.• How many houses are there in the street? (Sokakta kaç tane ev var?)

‘How many’ ile oluşturduğumuz sorularda da aynı soru cümlelerimizde yaptığımız gibi ‘there are’ kalıbını soru formuna çevirerek ‘are there’ şeklinde yazıyoruz.

Cevabını ise yine ‘there are’ ile cümle kurarak verebiliriz.• How many books are there on the table?

There are ten books on the table.

THERE ARE AND ‘ANY’

‘Any’ sözcüğü İngilizce’de ‘hiç’ anlamına gelmektedir. Bu konuda kullanırken de ‘……. hiç var mı?’ anlamında kullanılır. 

‘any’ sözcüğü soru cümlelerinde ‘are there’ ile kullanılır. • Are there any books on the table? (Masanın üzerinde hiç kitap var mı?)

Yes, there are. / No, there aren’t.

Gördüğümüz gibi ‘any’ sözcüğünden sonra gelen nesneyi çoğul formda kullandık (books). Cevabını ise yes veya no ile verebiliriz. Ancak eğer uzun cevap vermek istersek olumlu cümlelerde öğrendiğimiz gibi;

Yes, there are three books on the table ya da

No, there aren’t any books on the table şeklinde verebiliriz. 

 ‘Any’ sözcüğü soru cümlelerinde ‘hiç var mı?’ anlamında kullanıldığı gibi, olumsuz cümlelerde de ‘hiç yok’ olarak kullanılabilir.• Are there any oranges in the fridge?

Yes, there are. / No, there aren’t

(Yes, there are five oranges in the fridge.)    (No, therearen’t any oranges in the fridge.)

                Bu cümleyi farklı bir şekilde yazmak istesek nasıl yazabilirdik?  

                Kesin bir rakam vermeden ‘dolapta birkaç portakal var’ demek isteseydik ‘five’ sayısı yerine ne kullanabilirdik? 

                ‘Some’ sözcüğü cümlede ‘birkaç’ ya da ‘biraz’ anlamlarında kullanılabilir. 

                Burada nesnemiz portakal olduğu için ‘some’ birkaç anlamına gelecekti çünkü portakal sayılabilir bir nesne. 

               Yani cevabını;

               ‘There are some oranges in the fridge’  şeklindeyazabilirdik. 

                Peki bahsettiğimiz nesne ‘portakal’ değil de sayılamayan bir nesne olsaydı ‘some’ ne anlama gelirdi? Sayılamayan nesnelerle kullandığımızda ‘some’ ‘biraz’ anlamına gelir.

                There are some water in the bottle. (Şişede biraz su var.)

                ‘Water’ kelimesi İngilizce’de sayılamayan bir isim olduğundan ‘some’ burada ‘biraz anlamında kullanılır. 

REMEMBER !   ‘Have / has got’ cümleye sahiplik anlamı katar ve ‘there is / are’ kalıplarından farklıdır.

There is tekil isimlerle; there are ise çoğul isimlerle kullanılır.

Soru cümlelerinde ‘there is /are’ ‘Is there / Are there’ şeklinde yazılır.

How many soru kalıbından sonra gelen nesne çoğul formda kullanılır.

‘Any’ sözcüğü olumsuz ve soru cümlelerinde ‘hiç’ anlamında kullanılır.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.