ADVERBS OF FREQUENCY

22.02.2021
401
ADVERBS OF FREQUENCY

ADVERBS OF FREQUENCY

Sıklık Zarfları

İngilizce’ de Simple Present Tense ile kullandığımız bazı sıklık zarflarımız vardır. Bu sıklık zarfları yapılan eylemin hangi sıklıkla yapıldığını belirtirler. ‘How often’ (ne sıklıkla) sorusuna cevap olarak verilebilirler. Cümlede özneden sonra ve fiilden önce kullanılırlar.

S + Sıklık zarfı + Verb + O

Sıklık zarflarımız aşağıda verilmiştir.

Always (her zaman) = %100

Usually (genellikle) = %90

Often (sık sık) = %80

Sometimes (bazen) = %50

Occasionaly (arada sırada) = %35

Seldomly, Rarely (nadiren) = %15

Hardly ever (neredeyse hiç) = %5

Never (asla) = %0

 

ALWAYS

USUALLY

OFTEN

SOMETIMES

OCCASIONALY

SELDOMLY – RARELY

HARDLY EVER

NEVER

 

ÖRNEK CÜMLELER

I sometimes wake up early. (Bazen erken uyanırım.)

She never smokes. (O asla sigara içmez.)

They occasionaly watch football. (Onlar arada sırada futbol izlerler.)

We always clean the house. (Biz her zaman evi temizleriz.)

They hardly ever go to the cinema. (Onlar neredeyse hiç sinemaya gitmezler.)

He often calls his parents. (O ebeveynlerini sık sık arar.)

You rarely come here. (Buraya çok nadir geliyorsun.)

She usually brings food to the Office. (O genellikle ofise yemek getirir.)

 

How often?

‘How often’ sorusu Sıklık Zarfları konusunda sık sık karşımıza çıkan bir soru kalıbıdır.

‘How often’ (ne sıklıkla) sorusuna cevap olarak FrequencyAdverbs verilebilir. Hadi birlikte inceleyelim.

How often do you eat fast food? (Ne sıklıkla fast foodyersin?)

I hardly ever eat fast food. (Neredeyse hiç fast foodyemem.)

How often do you wash your car? (Ne sıklıkla arabanı yıkarsın?)

I always wash my car. (Ben her zaman arabamı yıkarım.)

How often does she wear this dress? (O bu elbiseyi ne sıklıkla giyer?)

She often wears this dress. (O bu elbiseyi sık sık giyer.)

How often do they play together? (Ne sıklıkla beraber oynarlar?)

They occasionaly play together. (Onlar arada sırada beraber oynarlar.)

How often do we watch TV? (Ne sıklıkla TV izleriz?)

We sometimes watch TV. (Bazen TV izleriz.)

Eğer cümlede fiil yerine am-is-are yardımcı fiillerinden biri varsa, frequency adverb am-is-aresözcüklerinden sonra kullanılır.

I am always happy. (Ben her zaman mutluyum)

She is never tired. (O asla yorgun değil.)

They are sometimes noisy. (Onlar bazen gürültülüler.)

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.