ingilizce Alfabe

ingilizce Alfabe

İNGİLİZCE ALFABE – İNGİLİZ ALFABESİ

İngilizce Alfabe
İngilizce Alfabesi Nasıldır?
Bu yazımızda İngilizce alfabe (alphabet of English) içinde bulunan tüm harfleri görebilirsiniz. İngilizce alfabesi 26 harften oluşmaktadır. 5 tanesi sesli 21 tane de sessiz harftir. Türkçe alfabesinden farklı olarak q,w,x harfleri bulunmaktadır.   
İngilizce Harflerin Okunuşu Nasıldır?
İngilizce alfabe ve telaffuz (fonetik) kuralları yazımızda detayları ile birlikte incelenerek gösterilmektedir. İngilizce alfabesinin nasıl oluştuğunu gösteren etimolojik bilgilere de yer verilmektedir. Ayrıca yazımızın sonunda İngilizce alfabesindeki tüm harfler ile çeşitli örnek cümleler görerek İngilizce pratiğinizi geliştirebilirsiniz.
 
Aşağıdaki İngilizce alfabesi tablosu içinde her harfin yazılışı ve Türkçe okunuşu verilmektedir.
 
Alphabet of English – İngilizce Alfabe
Harf Okunuşu
A ey
B bi:
C si:
D di:
E i:
F ef
G ci:
H eyç
I ay
J cey
K key
L el
M em
N en
O o:
P pi:
Q kü:
R ar
S es
T ti:
U yu:
V vi:
W dabılyu:
X eks
Y vay
Z zet
Not: Yanında iki nokta (:) işareti olan harfler, uzun olarak okunmalıdır.
 

İngilizce Alfabesi Telaffuz (fonetik) Kuralları Nedir?
İngilizce alfabe ve telaffuz (fonetik) kuralları üzerinde çalışırken görülmektedir ki İngilizce’de harflerin okunuşu, Türkçemizdeki gibi kesin kurallara bağlı değildir. Aynı harf bazı yerlerde değişik ses çıkardığı gibi, aynı ses değişik yerlerde değişik harflerle yazılabilir. Bu nedenle İngilizce’de net kurallara bağlı bir imla kılavuzu yoktur. Kelimelerin yazılışlarını zaman içinde öğrenmek gerekmektedir.

Bu bölümümüzde İngilizce kelimelerin oluşumundaki bazı farklı özellikleri inceleyelim.
 
E harfi:     

1) Bazen i olarak okunur. Örneğin; because (biko:z) çünkü, become (bikam) olmak, liver (livır) karaciğer.
2) Bazen e olarak okunur. Örneğin; bed (bed) yatak, get (get) almak, ferry (feri) araba vapuru
3) Bazen ö olarak okunur. Örneğin; perfume (pörfyum) parfüm, permit (pörmit) müsaade etmek.  
 
i harfi:

1) Bazen i olarak okunur. Örneğin; hit (hit) vurmak, bit (bit) parça, fill (fil) doldurmak.
2) Bazen ay olarak okunur. Örneğin; bite (bayt) ısırmak, silence (saylıns) sessizlik, fine (fayn) güzel.
 
S harfi:

İstisna olarak ş olarak okunur. Örneğin; sugar (şugır) şeker, sure (şu:r) şüphesiz.
U harfi:

1) Bazen u olarak okunur. Örneğin; full (ful) dolu, true (tru:) doğru, put (put) koymak.
2) Bazen a olarak okunur. Örneğin; truck (trak) kamyon, cut (kat) kesmek, puzzle (pazıl) bilmece.
3) Bazen yu olarak okunur. Örneğin; use (yu:s) kullanmak, useful (yu:sful) faydalı, cute (kyu:t) şirin.
4) Bazen ö olarak okunur. Örneğin; fur (för) kürk, curl (körl) kıvrım, curve (körv) bükmek.
 
Y harfi:

1) Bazen y olarak okunur. Örneğin; yard (yard) avlu, Yellow (yelov) sarı, you (yu:) sen.
2) Bazen ay olarak okunur. Örneğin; goodbye (gudbay) hoşçakal, try (tray) denemek.
3) Bazen i olarak okunur. Örneğin; city (siti) şehir, nymph (nimf) peri.
 
AU harfleri:

1) Bazen o olarak okunur. Örneğin; august (o:gust) ağustos, author (o:tır) yazar.
2) Bazen a olarak okunur. Örneğin; aunt (a:nt) teyze. 
 
CH harfleri:

1) Bazen ç olarak okunur. Örneğin; check (çek) kontrol, chin (çin) çene, chief (çi:f) şef.
2) Bazen k olarak okunur. Örneğin; chemist (kemist) kimyager, chemical (kemikıl) kimyasal, cholera (kolera) kolera.
 
EE harfleri:

İ olarak okunur. Örneğin; cheese (çi:z) peynir, sleep (sli:p) uyumak, bee (bi:) arı.
 
EA harfleri:

1) Bazen i olarak okunur. Örneğin; leaf (li:f) yaprak, peace (pi:s) barış, tea (ti:) çay.
2) Bazen ö olarak okunur. Örneğin; pearl (pörl) inci, learn (lörn) öğrenmek.
3) Bazen e olarak okunur. Örneğin; weapon (vepın) silah, Weather (vedır) hava.
 
OO harfleri:

1) Bazen u olarak okunur. Örneğin; book (buk) kitap,look  bakış, too (tu:) çok fazla, good (gud) iyi.
2) Bazen o olarak okunur. Örneğin; door (do:r) kapı.
 
OU harfleri:

1) Bazen au olarak okunur. Örneğin; count (kaunt) saymak, hour (aur) saat, house (hauz) ev.
2) Bazen o olarak okunur. Örneğin; four (fo:r) dört, court (ko:rt) saha, pour (po:r) dökmek. 
3) Bazen a olarak okunur. Örneğin; couple (kapıl) çift, double (dabıl) çift, touch (taç) dokunmak. 
4) Bazen u olarak okunur. Örneğin; soup (su:p) çorba, tour (tu:r) tur, gezi.   
 
SH harfleri:

Ş olarak okunur. Örneğin; shirt (şört) gömlek, shoe (şu:) ayakkabı, shell (şel) istiridye kabuğu.
 
GHT harfleri:

T olarak okunur. Örneğin; eight (eyt) sekiz, weight (veyt) ağırlık.
 
TCH harfleri:

Ç olarak okunur. Match (meç) kibrit, bitch (biç) dişi köpek.
 
NOT: Yukarıdaki İngilizce kelimelerin Türkçe okunuşlarında, bir harfin yanında iki nokta (:) işareti görürseniz, o harf uzun olarak okunacak demektir.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.