İngilizce dersler

25.05.2021
485
İngilizce dersler

İngilizce Ders isimleri – School Subjects

İngilizce ders isimleri konusunu tablolar, örnek cümleler, ders isimleri sözlüğü ve Ingilizce türkce çevirisi yapilmis bir makale ile bu konuyu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. School Subjects Konusunun Faydalı bir konu olması dileğiyle, iyi okumalar dilerim.

School Subjects

İngilizce

Türkçe

Science

Fen Bilgisi

Biology

Biyoloji

Performing games and theater

Gösteri oyunu ve tiyatro

Chemistry

Kimya

German

Almanca

English

İngilizce

French

Fransızca

History

Tarih

Foreign language

Yabancı Dil

Art

Görsel Sanatlar

Latin

Latince

Mathematics

Matematik

Music

Müzik

Physics

Fizik

Religious education

Din Kültürü

Spanish

İspanyolca

Physical education

Beden Eğitimi

Gepgraphy

Coğrafya

İngilizce Okul isimleri 

İlkokul  orta okul ve lise seviyesindeki okulların ingilizce’de ki isimlerini tablo haline getirdik.

School

Okul

Primary school

İlkokul

Middle School

Orta Okul

High school

Lise

University

Üniversite

Okullarda ders veren öğretmen ve Eğitim kadrosu, okul yönetiminde bulunan kişilerin İngilizce Türkçe ünvanları.

Teacher

Öğretmen

Student

Öğrenci

School Director

Okul Müdürü

Assistant director

Müdür Yardımcısı

İngilizce Dersler – School Subjects Örnek Cümleler

Bu Kısımda size İngilizce ders isimleriyle ilgili örnek cümleler sunacağım. İngilizce öğrenirken, derslerin adlarını bilmek ve kullanmak oldukça önemlidir. Bu sayede, İngilizce konuşurken hangi dersle ilgili konuştuğunuzu ifade edebilir ve iletişim becerilerinizi geliştirebilirsiniz. İşte size İngilizce ders isimleriyle ilgili örnek cümleler:

 

1. Kimya (Chemistry):
I have a chemistry exam tomorrow. (Yarın kimya sınavım var.)
Chemistry is my favorite subject. (Kimya en sevdiğim ders.)

2. Tarih (History):
I love studying history. (Tarih çalışmayı seviyorum.)
Ancient history fascinates me. (Antik tarih beni büyülüyor.)

3. Coğrafya (Geography): Geography class starts at 9 am. (Coğrafya dersi saat 9’da başlar.)
I want to travel and explore different geographies. (Farklı coğrafyaları gezmek ve keşfetmek istiyorum.)

4. Matematik (Mathematics): I need help with my math homework. (Matematik ödevimde yardıma ihtiyacım var.)
Math problems can be challenging but rewarding. (Matematik problemleri zorlayıcı olabilir ama ödüllendiricidir.)

5. Dilbilgisi (Grammar): I’m studying English grammar. (İngilizce dilbilgisi çalışıyorum.)
Good grammar is essential for effective communication. (İyi dilbilgisi etkili iletişim için önemlidir.)

6. Resim (Art):
I enjoy painting and drawing in art class. (Resim dersinde resim yapmaktan ve çizim yapmaktan hoşlanıyorum.)
Art allows us to express our creativity. (Sanat, yaratıcılığımızı ifade etmemizi sağlar.)

7. Müzik (Music): – I play the piano in music class. (Müzik dersinde piyano çalıyorum.) –
Music has a powerful impact on our emotions. (Müzik duygularımız üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.)

8. Sosyal Bilgiler (Social Studies): – Social studies help us understand society and its dynamics. (Sosyal bilgiler, toplumu ve dinamiklerini anlamamıza yardımcı olur.)
I find social studies fascinating and informative. (Sosyal bilgileri büyüleyici ve bilgilendirici buluyorum.)

9. Biyoloji (Biology): – Biology is the study of living organisms. (Biyoloji, canlı organizmaların incelenmesidir.)
I want to pursue a career in biology. (Biyoloji alanında bir kariyer yapmak istiyorum.)

İngilizce Ders İsimleri Sözlügü | Dictionary of English Course Names

Ders: Lesson
Ders adı: Course name
Dersler: Courses
Ders kitabı: Coursebook
Boş Ders: Free period
Ders çalışmak: Study
Ders çıkarmak: Take notes
Ders çalışıyorum: I am studying
Ders kuralları: Course rules
Ders programı: Course schedule
Tüm dersler: All courses
İngilizce dersler: English courses
Özel ders: Private lesson
Zorunlu dersler: Compulsory courses
Zorunlu ders seçmeli ders: Compulsory elective courses
Ek ders: Extra lesson
Yarınki ders: Tomorrow’s lesson
Hangi ders: Which lesson
Bilgisayar dersi: Computer lesson
Haftalık ders programı: Weekly course schedule
Kitap okudum: I read a book
Ortak ders ne demek: What does common lesson mean
Sınıfta ne kadar öğrenci var: How many students are there in the class
Ders ücreti: Course fee
İkinci ders: Second lesson
Ders Notları: Course notes

Ingilizce ders isimleri konulu; Ingilizce Türkce tercüme edilmis bir yazi.

Türkce | Türkish

Benim en sevdigim ders, matemetik dersi. Zihin yormayan dersler ilgimi cekmiyor ve beden egitimi, müzik, resim gibi dersleri hic sevmiyorum. Mezun olabilmek icin, sevmedigim derslerde bile basarili olmak zorundayim. Matematik ögretmenimiz oldukca neseli biri oldugu icin, bu ders cok zevkli geciyor. Bir ögretmen herseyden önce güler yüzlü olmali. Bir ay sonra okullar yari yil tatiline girecek. Bütün derslerim iyi olmak zorunda. Bütün derslerimin iyi olmasi halinde, cok iyi bir yari yil tatili gecirecegim.

Ingilizce | English

My favorite subject is mathematics. I’m not interested in subjects that don’t tire the mind and I don’t like physical education, music or painting. In order to graduate, I have to do well even in subjects I don’t like. Our math teacher is a very cheerful person, so this class is a lot of fun. First of all, a teacher should have a smiling face. In a month’s time, the schools will be on semester break. I have to do well in all my classes. If I do well in all my subjects, I will have a very good semester.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.