ingilizce saatler

07.02.2021
1.430
ingilizce saatler

İNGİLİZCE SAATLER: KONU ANLATIMI VE TABLOSU 

İngilizce saatler, İngilizce öğrenen herkesin bilmesi gereken konuların başında gelmektedir. İngilizce saatler konusunu öğrenmek için hazırlanan bu içerik sayesinde, İngilizce saatler konu anlatımını öğreneceksiniz.  İngilizce saatlerde tam saatler, çeyrek ve yarım saat dilimleri farklı olarak kullanıldığı gibi; bunlara ek olarak geçe ve kala ifadeleri de kullanılmaktadır. Aşağıda sizler için hazırlamış olduğumuz İngilizce saatler tablosunu inceleyebilir, saatlerin genel olarak nasıl söyleneceğini öğrenebilir ve ardından İngilizce saatler konu anlatımı ve örnek cümlelere bakabilirsiniz.

Yukarıdaki İngilizce saatler tablosundan da anlaşılacağı üzere; İngilizce saatleri ifade etmenin çeşitli kalıpları mevcuttur. Bir saatin kaç geçtiği söylenmek istenirse ‘’past’’, kaç kaldığı söylenmek istediğinde ise ‘’to’’ kelimeleri cümlede kendilerine yer bulmaktadır. Eğer İngilizce buçuklu saatler ve onların ifadesinden bahsedilecekse ‘’half past’’ kalıbı; çeyrek dakikalar için ise ‘’quarter’’ kullanılmaktadır. İngilizce tam saatler ise saatin kaç olduğunu belirtilen sayının ardından getirilen ‘’o’clock’’ tabiri ile ifade edilmektedir. İngilizce saatler nasıl söylenir sorusuna verilen alternatif yanıtları tablo üzerinden de inceleyebilir, aynı zamanda içeriğin devamındaki örnek cümlelere de göz atabilirsiniz.

İngilizce Saat Sorma Cümle Örnekleri

İngilizce saatlerle ilgili olarak bilinmesi gereken ilk konu İngilizce saat sorma cümleleridir.  ‘’What time is it?’’ cümlesi en yaygın olarak kullanılan İngilizce saat sorma cümlesi olarak bilinse de; bunun dışında ‘’What’s the time?’’ kalıbı da mevcuttur. Bu iki soru cümlesi dışında, karşısındaki kişiye İngilizce saat sormak için farklı cümleler de kullanılmaktadır. ‘’Do you have the time?’’ ve ‘’What time do you have?’’ bunlardan biridir.
Günlük konuşma esnasında ağırlıklı olarak kullanılan İngilizce saatler ve okunuşları, dijital ya da analog saatler olarak iki şekildedir. İngilizce dijital saatlerin okunuşu, önce saatin sonra da dakikanın okunması şeklindeyken; diğer yöntem ise İngilizce saatler konusunun temelini oluşturmaktadır. İngilizce saatler örnek cümleleri sayesinde konuyu rahatlıkla anlayabilmeniz mümkündür.

Örnek Cümleler

What time is it? (Saat kaç?)
It is at eleven o’clock.  (Saat on bir.)
What’s the time? (Saat kaç?)
It is ten to nine. (Saat dokuza on var.)
What time is it? (Saat kaç?)
It is quarter past one. (Saat biri çeyrek geçiyor.)
What’s the time? (Saat kaç?)
It is quarter to eight. (Saat sekize çeyrek var.)
What time is it? (Saat kaç?)
It is twenty past six. (Saat altıyı yirmi geçiyor.)
What is the time? (Saat kaç?)
It is twelve o’clock. (Saat on iki.)

İngilizce Saatler Nasıl Yazılır?

‘’İngilizce saatler nasıl yazılır?’’ sorusu İngilizce saatler konusu çalışan herkesin öğrendiği konulardandır. İngilizce saatler yazılışında da Türkçeden herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Bazı bireyler, saati yazarken saat ve dakika arasına nokta koymayı tercih etmektedirler. Bu durumda saat yazılışı (5.30 PM) örneğindeki gibidir. Kimileri ise nokta yerine, iki nokta üst üste işaretini kullanmaktadır. (17:30 örneğinde olduğu gibi.) İki nokta şeklindeki kullanım ise, özellikle İngilizce dijital saat yazılımını tercih edenler tarafından kullanılmaktadır. Hangi saat formatı kullanılıyor olunursa olunsun, İngilizce saatler bu şekilde doğru kabul edilmektedir.
İngilizce saatler yazılışına istisna olarak belirtilecek bir durum ise, gece yarısı ve gün ortası zamanlarıdır. Gece yarısı saatin İngilizce yazılışı için ”It is midnight”  ifadesi kullanılmaktayken; gün ortası için ise ‘’It is midday’’ ya da ‘’It is noon’’ ifadesi tercih edilmektedir.
İngilizce saatler konu anlatımında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri de, bir gün her ne kadar 24 saat olsa da İngilizcede 12 saatlik zaman dilimlerine bölünerek ifade edilmesidir. Yani gece yarısından öğlen saat 12’ye kadar 1’den 12’ye kadar söylenen İngilizce saat okunuşları; öğleden sonrasının ardından yine başa dönerek gece yarısına kadar ifade edilmektedir. Tıpkı Türkçe olarak düşünüldüğünde İngilizcede de saatler benzer şekilde söylenmektedir.
İngilizce yarım saatlerin yazılışı için ve okunuşu için ‘’half past’’ kalıbı kullanılmaktadır. Gece 12’den gün ortası 12’ye kadar saatin kaç olduğu belirtilmek istenirken saate ek olarak A.M. ifadesine yer verilmektedir. Bu ifade ağırlıklı olarak İngilizce dijital saat yazılışlarında ve okunuşlarında kullanılmaktadır. Gün ortası 12’den gece yarısına kadar olan zaman dilimi için ise P.M. kalıbı tercih edilmektedir. Aşağıdaki İngilizce saatler örnek cümlelerini inceleyerek konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

04.30: It is half past five. (Saat dört buçuk.)
10:30: It is half past ten. (Saat on buçuk.)
The plain leaves at 05:00 a.m. (Uçak, sabah saat beşte gidiyor.)
The train leaves at 11:30 p.m. (Tren, akşam on bir buçukta gidiyor.)
6:00 A.M.: It is six in the morning. (Saat, sabah altı.)

Yarım Saatler İngilizcede Nasıl Yazılır?

İngilizce saatler okunuşlarında ‘’geçiyor’’ kalıbı, yarım saatlere kadar devam etmekte. Yarım saatten sonra ise kala geçiyor ifadesi yerini anlam olarak ‘’kala’’ ya bırakmaktadır. Yani, eğer saat 07:45 zaman dilimini karşınızdaki kişiye aktarmak istiyorsanız ‘’7’yi 35 geçiyor” olarak değil de ‘’7’ye 25 var’’ şeklinde kullanmanız gerekmektedir.  Yarım saatlerden bahsedilmek istenildiğinde ise genel olarak bir kalıp kullanılmaktadır.
İngilizcede yarım saat öncesine kadar olan saatlerden bahsedilmek istendiğinde ise  ” It is … past …. “ yapısı kullanılmaktadır. Buradaki past öncesi kısım saatin kaç geçtiğini söylemek için kullanılırken; past sonrası yapı ise saati ifade etmektedir. ‘’Past ” kelimesinin Türkçe anlamı ”geçiyor“ demektir. Bu kullanımlara ek olarak ise beş ve beşin katları hariç diğer dakikalarda ” minutes “ ifadesi eklenerek cümle oluşturulmaktadır.  Anlatılanları daha açık hale getirmek için aşağıdaki İngilizce saatler cümle örneklerini inceleyebilirsiniz:

Örnek Cümleler

03:10: It is ten past three.
Saat üçü on geçiyor.
06:25: It is twenty-five past six.
Saat altıyı yirmi beş geçiyor.
04:18: It is eighteen minutes past four.
Saat dördü on sekiz geçiyor.
12:13 = It is thirteen minutes past twelve.
Saat on ikiyi yirmi üç geçiyor.
İngilizce saatlerin okunuş ve kullanımlarında yarım saatten bahsedilmesi gerektiğinde ”It’s half past … ” ifadesi bir kalıp olarak kullanılmaktadır. İngilizce buçuklu saatler kalıbında, ‘’half past’’ ın ardından hangi saat buçuklu ise o saatin 12’ye kadar olan değeri cümlenin devamında yer almaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi saatlerin 12’ye kadar ifade edilmesi İngilizce saatler konusunda temel kurallardandır.
İngilizce saatlerden bahsedilirken çeyrek ya da yarım saat dilimlerinde olursa olsun dikkat edilmesi gereken en temel husus; buçuk saat ifadesinin ardından saatin kullanılmasıdır. Aşağıdaki tabloda İngilizce buçuklu saatler kullanımlarını inceleyebilir ve daha sonra örnek cümlelere bakabilirsiniz.

Saatler İngilizce Yazılışı  Türkçe Anlamı

01:30 It’s half past one. Saat bir buçuk.
02:30 It’s half past two. Saat iki buçuk.
03:30 It’s half past three. Saat üç buçuk.
04:30 It’s half past four. Saat dört buçuk.
05:30 It’s half past five. Saat beş buçuk.
06:30 It’s half past six. Saat altı buçuk.
07:30 It’s half past seven. Saat yedi buçuk.
08:30 It’s half past eight. Saat sekiz buçuk.
09:30 It’s half past nine. Saat dokuz buçuk.
10:30 It’s half past ten. Saat on buçuk.
11:30 It’s half past eleven. Saat on bir buçuk.
12:30 It’s half past twelve. Saat on iki buçuk.

Örnek Cümleler

My meeting will end at 3:30 P.M.
Toplantım, öğleden sonra saat 3 buçukta bitecek.
What is the time? (Saat kaç?)
05.30 It is half past five. (Saat beş buçuk.)
What time is it? (Saat kaç?)
09:30. It is half past nine. (Saat dokuz buçuk.)

Yarım Sonrası Saatlerde İngilizce Saat Yazılışı

İngilizce saatlerde de tıpkı yarımdan öncesi gibi yarımdan sonraki zaman dilimini de ifade etmek için farklı bir kalıp kullanılmaktadır. Bu kalıp: ‘’It is .. to …” şeklinde İngilizcede kendine yer bulmuştur.  Buradaki ‘’to’’ öncesinde noktalı olarak gösterilen kısımda saatte kaç dakika kaldığı söylenmektedir. ‘’To’’ sonrasında kullanılan sayı değeri ise hangi dakikanın hangi saate kaldığını belirtmektedir.  ‘’To” kelimesinin Türkçe anlamı ”kala“ şeklinde çevrilmektedir.
Yarım sonrası saatlerde bahsedilen konu anlatımına ek olarak ise beş ve beşin katları hariç diğer dakikalar ifade edilirken ” minutes “ kelimesi eklenerek cümle oluşturulmaktadır. Yarımdan sonrası saatlerin İngilizce okunuşlarına ve cümle içinde kullanımlarına göz atmak için aşağıda verilen cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

Örnek Cümleler

What is the time? (Saat kaç?)
05.35 It is twenty five to six. (Saat altıya yirmi beş var.)
What time is it? (Saat kaç?)
09:40. It is twenty to ten. (Saat ona yirmi var. )
07:55: It is five to eight.
Saat sekize beş var.
11:50: It is ten to twelve .
Saat on ikiye on var.
10:48: It is twelve minutes to eleven.
On bire on iki dakika var.
03:33: It is twenty seven minutes to four.
Dörde yirmi yedi dakika var.

Çeyrek Saatlerde İngilizce Saat Yazılışı

İngilizce saatlerde çeyrek ifadesi kullanılmak istendiğinde ‘’It is quarter to…’’ kalıbına yer verilmelidir. Bu kalıbın ardından çeyrek geçen ya da çeyrek kalan saat ifade edilmelidir. İngilizcede saatleri ifade ederken 24 saat üzerinden değil de; 12 saat şeklinde kullanılması gerektiği ise yeniden hatırlatmamız gereken bir başka önemli konudur. Aşağıda İngilizce saatler tablosunu çeyrek saatlere uygun olarak bulabilirsiniz:

Saatler İngilizce Yazılışı  Türkçe Anlamı

01:15 It is quarter past one. Saat biri çeyrek geçiyor.
01:45 It is quarter to two. Saat ikiye çeyrek var.
02:15 It is quarter past two. Saat ikiyi çeyrek geçiyor.
02:45 It is quarter to three. Saat üçe çeyrek var.
03:15 It is quarter past three. Saat üçü çeyrek geçiyor.
03:45 It is quarter to four. Saat dörde çeyrek var.
04:15 It is quarter past four. Saat dördü çeyrek geçiyor.
04:45 It is quarter to five. Saat beşe çeyrek var.
05:15 It is quarter past five. Saat beşi çeyrek geçiyor.
05:45 It is quarter to six. Saat altıya çeyrek var.
06:15 It is quarter past six. Saat altıyı çeyrek geçiyor.
06:45 It is quarter to seven. Saat yediye çeyrek var.
07:15 It is quarter past seven. Saat yediyi çeyrek geçiyor.
07:45 It is quarter to eight. Saat sekize çeyrek var.
08:15 It is quarter past eight. Saat sekizi çeyrek geçiyor.
08:45 It is quarter to nine. Saat dokuza çeyrek var.
09:15 It is quarter past nine. Saat dokuzu çeyrek geçiyor.
09:45 It is quarter to ten. Saat ona çeyrek var.
10:15 It is quarter past ten. Saat onu çeyrek geçiyor.
10:45 It is quarter to eleven. Saat on bire çeyrek var.
11:15 It is quarter past one. Saat on biri çeyrek geçiyor.
11:45 It is quarter to two. Saat on ikiye çeyrek var.
12:15 It is quarter past one. Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.
12:45 It is quarter to two. Saat bire çeyrek var.

Örnek Cümleler

What time is it? (Saat kaç?)
06:45. It is quarter to seven. (Saat, yediye çeyrek var.)
What is the time? (Saat kaç?)
04:15. It’s quarter past four. (Saat dördü çeyrek geçiyor.)
What time is it? (Saat kaç?)
11:45. It’s quarter to twelve. (Saat on ikiye çeyrek var.)

AM ve PM Arasındaki Fark Nedir?

Günlük hayatta İngilizce konuşurken, bir iş görüşmesine gidileceği sırada ya da bir mail üzerinden iletişime geçildiğinde ağırlıklı olarak A.M ve P.M ifadeleri kullanılmaktadır. Bu ifadelerin kullanılmasının en temel nedeni zamanlama konusunda bir hata yaşanmaması içindir. İngilizce saatler A.M ve İngilizce saatler P.M konuları her ne kadar karışık görünse de aslında öğrenmek için oldukça kolaydır.
Öğleden önceki saat aralığından bahsedilirken A.M; öğleden sonrası için ise P.M kullanılmaktadır. A.M ve P.M kısaltmaları ise köken olarak incelendiğinde Latinceye aittir. Latince dilinde A.M yani “Ante Meridiem”, “öğleden önce” anlamında karşılık bulurken; P.M yani “Post Meridiem” ise “öğleden sonra” zamanları için kullanılmaktadır.

Saatler İngilizce Yazılışı

00.01 12.01 A.M.
01.00 01.00 A.M.
02.00 02.00 A.M.
03.00 03.00 A.M.
04.00 04.00 A.M.
05.00 05.00 A.M.
06.00 06.00 A.M.
07.00 07.00 A.M.
08.00 08.00 A.M.
09.00 09.00 A.M.
10.00 10.00 A.M.
11.00 11.00 A.M.
12.05 12.05 P.M.
13.00 01.00 P.M.
14.00 02.00 P.M.
15.00 03.00 P.M.
16.00 04.00 P.M.
17.00 05.00 P.M.
18.00 06.00 P.M.
19.00 07.00 P.M.
20.00 08.00 P.M.
21.00 09.00 P.M.
22.00 10.00 P.M.
23.00 11.00 P.M.

Örnek Cümleler

It is 01.10 P.M: (Saat, öğlen saat 01.10.)
It is 04.20 A.M: (Saat, sabaha karşı 4.20.)
It is 06:40 A.M.: (Saat, sabaha karşı 6:40.)
It is 09:25 P.M.: (Saat, sabaha karşı 9:25.)

İngilizce P.M. Örnek Cümleler

İngilizce P.M. kullanımının öğleden sonradan gece yarısına kadar olan zaman dilimini kapsadığı daha önce belirtilmiştir. Söylemek istediğiniz saati söyleyip ardından P.M ekini kullandığınız takdirde olası bir yanlış anlaşılmayı en aza indireceksiniz. Aşağıda İngilizce saatler P.M ile alakalı örnek cümleleri inceleyebilir, konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.
They will be there at 13.30 P.M.
Öğlen 13.30’da orada olacaklar.
She can only stay up to 11.00 P.M.
O, saat 23.00’a kadar kalabilir.

İngilizce A. M. Örnek Cümleler

İngilizce A.M. kullanımının gece yarısından öğlen tam 12’ye kadar olan zaman dilimini kapsamakta ve bu bilgi içeriğin önceki kısımlarında da anlatılmaktadır. Tıpkı P.M’de olduğu gibi İngilizce A.M kullanırken de saati söylemenizin ardından A.M ekini getirerek cümleyi tamamlayabilir, saatin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilirsiniz. Aşağıda İngilizce saatler P.M ile alakalı örnek cümleleri inceleyebilir, konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.
I get up at 7:00 A.M every morning.
Her sabah saat 7’de kalkarım.

The concert will finish at 1:00 A.M.
Konser, gece yarısı saat 1’de bitecek.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.