ingilizce şimdiki zaman

31.01.2021
441
ingilizce şimdiki zaman

PRESENT CONTINUOUS TENSE

İngilizce’ nin belki de en kolay gramer konularından olan bu zaman, ‘şimdiki zaman’ olarak adlandırılır. İsminde de açıkça gördüğümüz gibi ‘şu an’ ya da ‘şimdi’ gerçekleşen olayları anlatırken kullanılır. Türkçe’ de tam karşılığı olması anlamak için işimizi kolaylaştırır.

‘Continuous’ sözcüğü İngilizce’ de ‘continue’ (devam etmek) fiilinden türemiştir. Bu fiilde olduğu gibi ‘present continuoustense’ ile kurulan cümlelerde kullanılan eylemler devam etmekte olan eylemlerdir. Türkçe’ye ‘yapıyor, ediyor’ gibi ‘-yor’ eki kullanılarak çevrilir. Fiil ise sonuna ‘ing’ takısı alır. Bu form olumlu, olumsuz, soru cümlelerinin hepsinde aynıdır. 

Şimdi bu tense ile nasıl cümle kurarız onu inceleyelim. 

SubjectamisareVingObject

! Tabloda belirtildiği gibi ‘Present Continuous Tense’ de fiil ‘ing’ takısı alır. 

I am going home. (Eve gidiyorum.)

You’re drinking tea. (Çay içiyorsun.)

They’re talking. (Onlar konuşuyorlar.)

She’s sleeping. (O uyuyor.)

He is driving. (O araba sürüyor.)

We’re running. (Biz koşuyoruz.)​Örnek cümlelerimizde de gözlemlediğimiz gibi öznelerimizden sonra ‘am, is, are’ kullanırız. ‘they’re’ ya da she’sgibi am-is-are yardımcı fiillerimizin kısaltılmış formlarını daha önceki konularımızdan hatırlayabiliriz. 

Aşağıda yer alan cümleleri uygun bir şekilde tamamlamaya çalışalım.1. I …………. (go) to bed. (Ben yatağa gidiyorum.)2. She ……………. (cook) chicken. (O tavuk pişiriyor.)3. They …………… (shop). (Onlar alışveriş yapıyor.)4. He ……………… (study) for the exam. (O sınava çalışıyor.)5. It ………………. (eat) fish. (O balık yiyor.)Bu tense ile kullanabileceğimiz zaman zarflarımız;

Now – right now (şimdi)

At the moment – At present (şu anda)

PRESENT CONTINUOUS TENSE OLUMSUZ CÜMLELER 

Present Simple Tense ile olumsuz cümle kurarken tek yapmamız gereken ‘am – is – are’ yardımcı fiillerine ‘not’ olumsuzluk ekini eklemek olacak. Cümle yapısında başka hiçbir değişiklik yapmamız gerekmiyor. 

ÖRNEK CÜMLELER

He isn’t playing computer games. (O bilgisayar oyunları oynamıyor.)

They aren’t doing puzzles. (Onlar puzzle yapmıyor.)

She isn’t watching TV. (O televizyon izlemiyor.)

We aren’t going to the cinema. (Biz sinemaya gitmiyoruz.)

You aren’t eating ice-cream. (Sen dondurma yemiyorsun.)

PRESENT CONTINUOUS TENSE SORU CÜMLELERİ

Soru cümlelerinde de tahmin edebileceğimiz gibi ‘am – is – are’ yardımcı fiillerimiz cümle başına gelir. Cümlede başka bir yapı değişikliği oluşmaz. 

ÖRNEK CÜMLELER• Are you studying math? (Matematik mi çalışıyorsun?)

Yes, I am. / No, I’m not. • Are they eating chocolate? (Çikolata mı yiyorlar?)

Yes, they are. / No, they aren’t.• Is she walking? (O yürüyor mu?)

Yes, she is. / No, she isn’t.• Is he watching cartoon? (O çizgi film mi izliyor?)

Yes, he is. / No, he isn’t.• Are they giving presents? (Onlar hediye mi veriyorlar?)

Yes, they are. / No, they aren’t.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.