Karşılaştırma Sıfatları

05.03.2021
559
Karşılaştırma Sıfatları

COMPARATIVE / SUPERLATIVE ADJECTIVES

Comparative Adjectives

Bugün sizlerle Comparative Adjectives yani Karşılaştırma Sıfatları konusunu öğreneceğiz. Comparative sözcüğü compare (karşılaştırmak) fiilinden gelmektedir ve iki şeyi karşılaştırırken kullandığımız bir yapıdır. Tabi ki her konuda olduğu gibi bu konumuzda da öğrenmemiz gereken kurallar ve gramer yapıları bulunmaktadır.

Comparative adjectives iki nesneyi, kişiyi, olayı, yeri yani herhangi iki şeyi karşılaştırırken kullandığımız sıfatlardır.

➢ Eğer karşılaştırma yapacağımız sıfat tek heceli bir sıfatsa sonuna ‘-er’ eki getirerek sıfata ‘daha’ anlamı katarız.

Small – Smaller (daha küçük)

Short – Shorter (daha kısa)

Smart – Smarter (daha zeki)

• İngilizce’ de bulunan hece dizilimi ile Türkçe’ deki aynı değildir. Mesela ‘smart’ sözcüğü Türkçe’ de tek hece olarak sayılmasa bile İngilizce’ de tek hece şeklinde göz önüne alınır. Bunun sebebi İngilizce’ de kelimenin ağızdan tek seferde çıkmasına göre hece sayısına karar verilmesidir.

➢ Eğer karşılaştırma yapacağımız sıfat iki veya daha fazla heceden oluşuyorsa, sıfatın başına ‘more’ kelimesi getirerek ‘daha’ anlamı verilir.

Intelligent – More intelligent (daha zeki)

Resposible – More responsible (daha sorumlu)

Beautiful – More beautiful (daha güzel)

ÖRNEK CÜMLELER

Ali is taller than Ahmet. (Ali Ahmet’ten daha uzundur.)

My house is bigger than this house. (Benim evim bu evden daha büyüktür.)

My family is happier than her family. (Benim ailem onun ailesinden daha mutludur.)

A lion is faster than a turtle. (Bir aslan bir kaplumbağadan daha hızlıdır.)

Istanbul is more crowded than Ankara. (İstanbul Ankara’dan daha kalabalıktır.)

 

• Eğer sıfat kendiliğinden ‘e’ harfi ile bitiyorsa sonuna ‘-er’ yerine sadece ‘-r’ getirilir.

Cute – Cuter

Nice – Nicer

• Eğer sıfat sessiz harfle bitiyor ve sessiz harfden önce sesli harf var ise sondaki sessiz harf double şeklinde yazılır.

 

Hot – Hotter

Big – Bigger

 

• Eğer sıfat -y harfi le bitiyor ve ondan önce sessiz harf kullanılıyorsa -y harfi düşer yerine -ier gelir.

 

Happy – Happier

 

Superlative Adjectives

Superlative Adjectives cümleye ‘en’ anlamı katar. ‘En iyi’, ‘en güzel’, ‘en çalışkan’ gibi anlamlar katmak için SuperlativeAdjectives konusundan yararlanırız. Bu konuda iki şeyi karşılaştırmak yerine bir nesne, kişi, olay, yer vb. şeyleri bulundukları kıstasda ‘en’ sözcüğü ile niteleriz. Aşağıda örneklerle açıkladığımızda daha net bir resim çizebiliriz aklımızda.

Comparative Adjectives’ de olduğu gibi bu konuda da kısa sıfatlar ve uzun sıfatlarda kullandığımız ekler farklıdır.

➢ Eğer bahsedeceğimiz sıfat tek heceliyse sonuna ‘est’ takısı getirilir.

 

Lazy – laziest (en tembel

Tall – Tallest (en uzun)

Big – Biggest (en büyük)

➢ Eğer bahsedeceğimiz sıfat iki veya daha fazla heceden oluşuyorsa, başına the most sözcüğü getirilir.

 

Hardworking – the most hardworking (en çalışkan)

Intelligent – the most intelligent (en zeki)

Expensive – the most expensive (en pahalı)

• Superlative Adjectives’ de than kullanılmaz.

Genellikle cümle sonlarında in the World, at the class, in the room gibi karşılaştırmanın yapıldığı bir yer bilgisi verilir.

ÖRNEK CÜMLELER

Einstein was the most intelligent man in the World. (Einstein dünya’ daki en zeki adamdı.)

Bill Gates is the richest man alive. (Bill Gates yaşayan en zengin insan.)

My sister and I are the luckiest people in the house. (Ablam ve ben evdeki en şanslı kişileriz.)

World War 2 was the most cruel war in history. (2. Dünya Savaşı tarihteki en acımasız savaştır.)

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.