PAST CONTINUOUS TENSE 

07.02.2021
332
PAST CONTINUOUS TENSE 

PAST CONTINUOUS TENSE 

USAGE (Kullanım) 

 

 1. Geçmişteki bir olay veya anla kıyaslandığında belirli bir suredir devam etmekte olan 

olaylar için kullanılır. 

 1. geçmişte o anla eş zamanlı olarak 
 • While I was watching TV, he was studying his lesson. 
 • At eight o’clock I was having breakfast. 
 1. geçmişte o andan önce başlamış olarak 
 • Just as I was getting into the house, I heard an explosion. 
 • When I arrived, he was reading a book. 
 • While/as/when I was walking in the park I saw two men fighting. 

 

 1. Geçmişe ait anlatı 
 • Tom was reading and I was watching.. Suddenly the doorbell rang. We both looked up. 
 1. Geçmişteki tedrici/peyderpey/zamanla değişimlerde32 
 • It was getting darker. 
 • The wind was rising. 
 • More and more men were coming. 
 1. kibar isteklerde. Burada anlam şimdiki zamandır. (I was thinking/wondering…) 
 • I was wondering if you could give me a lift. (Rica etsem beni arabanızla bir yere bırakabilir misiniz?) 

 

32 Tedricilik veya zamanla değişim tüm continuous yapıların genel hususiyetidir. 

 

 

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.