PRESENT CONTINUOUS TENSE

08.02.2021
331
PRESENT CONTINUOUS TENSE

PRESENT CONTINUOUS TENSE 

FORM (yapı) 

Present Continuous Tense Türkçe de kullandığımız şimdiki zaman eylemlerine benzer şekilde ifade edilir.

 

 1. Amn’t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question 

durumunda, aren’t bunun yerine kullanılır. 

 • I am looking after my baby well, aren’t I? 
 1. state verbs (durum belirten fiiller): Continuos tense’lerle kullanılmayan yüklemler vardır. 

 

 

 1. Bunlar hiçbir continuous tense ile kullanılmazlar. Ancak gerund veya participle olabilirler. 
 • I am knowing everything. [YANLIŞ] 
 • Knowing everything is impossible. [DOĞRU] [gerund]3 
 • A company knowing everything about its workers can be dangerous. [DOĞRU] [participle]4 

 

 

 1. Yukarıdaki fiillerin bir kısmı state verb olan anlamlarının dışında da anlamlara sahiptir, diğer anlamaları continuous yapılarla kullanılıyor olabilir. 
 • This food tastes disgusting.5 
 • My mother is tasting your soup now, father.6 
 • It smells horrible. Why are you smelling it every minute?7 
 • think you are a dumb.8 
 • They are thinking about sending a spaceship to the moon.9 
 • am thinking about my future.10 
 • see three women walking right now.11 
 • am seeing you there in 5 minutes.12 

 

 • You look very angry right now.13 
 • Yes, you are looking at a very-angry-man right now.14 
 • We have an apartment in Adana.15 
 • am having a hard time with this naughty kid.16 

 

3 Türkçesi: Her şeyi bilmek mümkün değildir. Burada fiile –ing eki getirilerek fiil isim yapılmış. 

4 Türkçesi: Çalışanları hakkında her şeyi bilen bir şirket tehlikeli olabilir. Cümlenin aslı “A company which knows everything about its workers can be dangerous” şeklindedir. Burada çekimli bir yüklem çekimsiz hale getirilmiş. 5 Yemeğin tadı iğrenç. 

6 Annem şu anda yaptığın çorbanın tadına bakıyor, baba. 

7 Korkunç kokuyor. Niçin her dakika onu kokluyorsun? 

8 Sanırım sen bir salaksın 

9 Aya bir uzay gemisi göndermeyi düşünüyorlar. 

10 Geleceğim hakkında düşünüyorum. 

11 Şu anda üç kadını yürürken görüyorum 

12 5 dakika sonra orada buluşalım 

13 Şu anda çok kızgın görünüyorsun 

14 Evet şu anda çok kızmış bir adama bakıyorsun 

15 Adana’da bir dairemiz var 

16 Bu yaramaz çocuk beni çok uğraştırıyor 

 

USAGE (kullanım) 

 

 1. Hâlihazırdaki eylem 
 • The students are sitting at their desks right now. 
 1. Şu anda değil, ancak şu sıralarda yapılan eylem (süreklilik gerektirir) 
 • This student is taking five courses this semester. 
 • They are working hard to pass the exam. 
 1. Planlanmış gelecek (kişisel) 

Gelecek zaman belirten bir zarf ile birlikte kullanılır. “to be going to do” kalıbıyla yakın anlamlıdır. 

 • “What are you doing next Sunday?” “I am playing tennis next Sunday.” 
 • I am seeing Mr. Johnson at 5 o’clock tomorrow evening.17 

NOT: Kontrol edemediğimiz olaylar için bu yapıyı kullanamayız. Kişisel olaylarda, önceden planlanmışlık varsa kullanabiliriz. 

 • It is raining tomorrow. [Yanlış] 
 • It is going to rain tomorrow. [Sadece hava tahminci isek veya bir bilgiye istinaden konuşuyorsak] 
 1. Sıklık belirten zaman zarflarıyla kullanıldığında (özellikle always) şikayet ve sızlanma 

anlamına gelir. 

 • am always/constantly/forever picking up your dirty socks. 

NOTPast continuous ile de bu anlamda kullanılır. 

 • I had a roommate last year. She was always leaving her dirty clothes on the floor. 
 1. to be+being+adj Kendisinden beklenmeyen bir davranışı kişi göstermeye başladığında kullanılır. 
 • Nowadays you are being very selfish. 

NOT: Her sıfat ile kullanılmaz. Dolayısıyla 

 • You are being very old. [YANLIŞ, eğer mizahi bir kullanım yoksa] 

 

ZARF İPUÇLARI 
“şu an” veya “bu aralar” anlamındaki zarflar  Süreklilik belirten zarflar 
At the moment, at the time being, at the present, currently, just, still, now, right now, 

nowadays, these days etc. 

More and more 

 

 

17 Sayın Johnson’la yarın sabah saat 5’te buluşacağım/buluşacağız-görüşeceğiz. 

 

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.