Sayılabilen ve sayılamayan isimler

05.03.2021
554
Sayılabilen ve sayılamayan isimler

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS- SAYILABİLEN VE SAYILAMAYAN İSİMLER

Bugünkü konumuz İngilizce’de sayılabilen ve sayılamayan isimler. Bu isimler Countable (sayılabilen) ve Uncountable(sayılamayan) nouns olarak adlandırılır. İngilizce’ de sayılabilen ve sayılamayan isimler Türkçe’ deki sayılabilen ve sayılamayan isimlerden farklılık göstermektedir.

Bu farklılıkları örneklerle detaylı olarak inceleyeceğiz.

Countable Nouns (Sayılabilen İsimler)

İngilizce’ de countable nouns’ a örnek olarak ‘bir, iki, üç’ şeklinde sayabileceğimiz isimleri örnek verebiliriz. Mesela, apple (elma), orange (portakal), dog (köpek), horse (at) şeklinde sayı ile sayılabilen ve çoğul formda da yazılabilecek isimler countable nouns’ a örnek olarak verilebilir. Bu isimlerle ‘a / an’ veya ‘some’ kullanılır ya da birden fazlaysa çoğul formda kullanılabilir.

-A/An ve Plural (çoğul) Form

 

Singular

Plural

A house

Ten houses

A dog

Two dogs

An egg

Five eggs

A tomato

Three tomatoes

A tv

Two tvs

A cell-phone

Seven cell-phones

A mother

Two mothers

 

Some

Eğer sayılabilen (Countable) bir ismi çoğul formda sayı belirtmeden kullanmak istiyorsak, bu durumda ‘some’ miktar belirtecinden yardım alabiliriz. Some’ belirteci olumlu ve soru cümlelerinde kullanılır. Soru cümlelerinde genelde bir şey rica ederken ya da teklif ederken kullanılır. Örnek vererek inceleyelim;

I have two friends in Canada. (Kanada’ da iki arkadaşım var.)

I have some friends in Canada. (Kanada’ da birkaç arkadaşım var.)

Would you like some cookies. (Birkaç kurabiye ister misin?)

Örneklerde görüldüğü gibi eğer biz ‘iki arkadaşım var’ demek yerine sayı belirtmeden ‘birkaç arkadaşım var’ demek istiyorsak ‘some’ miktar belirtecini kullanabiliriz.

ATTENTION !

Some’ sadece sayılabilen isimlerle değil sayılamayan isimlerle de kullanılır. Anlamı sayılabilen isimlerle ‘birkaç’, sayılamayan isimlerle ise ‘biraz’ dır.

Sayılabilen (countable) nouns ile olumsuz cümle kurarken ‘any (hiç)’ miktar belirtecini kullanabiliriz. 

      There aren’t any bicycles in the garden. (Bahçede hiç bisiklet yok.)

      She hasn’t got any friends. (Onun hiç arkadaşı yok.)

Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)

Uncountable Nouns İngilizce’ de sayı ile ifade edemeyeceğimiz isimlerdir. Bu isimler bir, iki, üç gibi sayamadığımız için ya miktar belirteçleri kullanırız ya da bulundukları kalıbın sayısını söyleyerek, bir parça, bir dilim gibi kelimeler ile ifade edebiliriz.

Bu isimlere örnek vermek istersek;

Bu isimler sayı ile sayılamayan ve yanlarında mutlaka bir miktar belirteci kullanarak ifade edilebilen isimlerdir.

Uncountable Nouns plural (çoğul) formda kullanılmaz!!

Bir su diyemeyeceğimiz için bir bardak ya da bir şişe su deriz.

Bir çay diyemeyeceğimiz için bir bardak ya da bir kupa çay deriz.

Love, hate, interest gibi somut kavramları sayamayacağımız için ‘biraz, hiç’ gibi miktar belirteçleriyle kullanılırlar.

Milk (süt)

Water (su)

Bread (ekmek)

Advice (öğüt)

Rice (pirinç)

Sugar (şeker)

Love (aşk)

Money (para)

Tea (çay)

Coffee(kahve)

Butter (yağ)

Salt (tuz)

A glass of water (Bir bardak su)
A cup of coffee/ tea (Bir bardak kahve veya çay)
A loaf of bread (Bir somun ekmek)
A piece of chocolate (Bir parça çikolata)
A bottle of milk (Bir şişe süt)
A packet of pasta (Bir paket makarna)

 

Some/Any with Uncountable Nouns (Sayılamayan isimlerle Some/any)

Sayılamayan isimlerle A/an kullanamadığımızı ve onları çoğul formda yazamadığımızı öğrenmiştik. Peki nasıl ifade ederiz?

Sayılamayan (uncountable) isimleri ya içlerinde bulundukları kalıplarla ya da miktar belirteçleriyle ifade edebiliriz.

Bu miktar belirteçlerinden en önemlileri Some ve Anybelirteçleridir.

Some = Some miktar belirteci sayılamayan isimlerle kullanıldığında ‘biraz’ anlamına gelir ve olumlu / soru cümlelerinde kullanılır.

I have some problems. (Bazı problemlerim var.)

Would you like some tea? (Biraz çay ister misiniz?)

Burada a cup of tea demek yerine some tea ifadesini kullanabileceğimizi de öğrenmiş olduk.
Some soru cümlelerinde kullanılırken genellikle bir şey rica ederken ya da teklif ederken kullanılır.

Any = Any miktar belirteci hiç anlamına gelmektedir ve sayılamayan isimlerde de sayılabilen isimlerde olduğu gibi olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

I don’t have any Money. (Hiç param yok.)

Is there any Money in your bank account? (Banka hesabında hiç para var mı?)

Burada dikkat etmemiz gereken bir başka nokta ise sayılamayan isimler çoğul formda kullanılamadığı için bu isimlerle ‘there are’ kullanamayız. ‘There is’ kullanmamız gerekir. Sayılabilen isimlerle hem tekil hem çoğul isim yazabildiğimiz için ikisini de kullanmamızda sakınca yoktur.

 

Türkçe’ de Money (para) sayılabilen bir isimdir. Bu yüzden İngilizce’ de sayılamayan isim olması bizi şaşırtabilir. Ancak para kelimesini genel bir ifade olarak ele alırsak bir para, iki para şeklinde ifade edemeyeceğimiz için sayılamaz olması aslında bize mantıklı gelecektir. Öte yandan ‘euro, dolar, TL’ gibi para birimlerinden bahsedersek bunlar Sayılabilen İsimler grubuna girer. Örneğin;

1 euroTwo euros şeklinde ifadeler kullanabiliriz.

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.