SUBJECT PRONOUNS OBJECT PRONOUNS

05.03.2021
445
SUBJECT PRONOUNS OBJECT PRONOUNS

SUBJECT PRONOUNS / OBJECT PRONOUNS

İngilizce’ de Pronoun kelimesinin zamir anlamına geldiğini biliyoruz. Daha önceden kişi zamirlerimizden subjectpronouns (özne zamiri) konusunu öğrenmiştik. Hatırlayalım.

Subject Pronouns yani özne zamirleri cümlede öznenin yerini tutan ‘I, you, we, they, he, she, it’ özneleri idi. Bu özneler cümlede herhangi bir ismin yerini tutarlardı.

Örn. Ali demek yerine ‘he’, annem demek yerine ‘she’ zamirlerini kullanabilirdik.

                My mother is a doctor. She works in a hospital. Cümlesinde de görebileceğimiz gibi ikinci cümlede bahsedilen kişinin ‘annesi’ olduğunu bildiğimiz için tekrar ‘my motheryazmak yerine ‘she zamirini kullanarak cümleye akıcılık kazandırmış olduk.

Subject pronouns konusunu hatırladığımıza göre objectpronouns konusuna geçebiliriz.

OBJECT PRONOUNS

Bugünkü öğreneceğimiz konu object pronouns’. Bu zamir çeşidinin cümlede neyin yerini tuttuğunu tahmin edebilir misiniz?

Bu zamirler cümlede nesnenin yerini tutar. ‘Object’ kelimesi İngilizce’ de nesne anlamına gelmektedir. Nesneler cümlede yapılan eylemden etkilenen ögelerdir.

Örneğin hepimizin bildiği ‘I love you.’ cümlesine bakalım;

Bu cümlede fiilimiz ‘love’ yani sevmek, bu fiili gerçekleştiren kişi ise ‘I’ öznesi. Peki cümledeki ‘youda bir zamir değil midir? Evet zamirdir. Cümlenin nesnesi konumunda yani yapılan işten etkilenen öge konumunda kullanılan zamirler ‘object pronouns’ yani nesne zamirleri olarak adlandırılırlar.

Şimdi bu zamir çeşidini tabloda gösterelim.

SUBJECT PRONOUNS

OBJECT PRONOUNS

I (Ben)

Me (beni,bana)

You (Sen)

You (seni,sana)

He (O)

He (onu, ona)

She (O)

She (Onu, ona)

It (O)

It (onu, ona)

You (siz)

You (seni, sana)

We (biz)

Us (bizi, bize)

They (Onlar)

Them (onları, onlara)

Joey loves Monica. (Joey Monica’yı sever.)

          Joey loves her. (Joey onu sever.)

I like Ahmet and Ayşe. (Ahmet ve Ayşe’yi severim.)

           I like them. (Onları severim.)

They need my mother. (Onların anneme ihtiyaçları var.)

     They need her. (Ona ihtiyaçları var.)

She talked to me. (O benimle konuştu.)
We don’t need you. (Sana ihtiyacımız yok.)
They saw us yesterday. (Dün bizi gördüler.)
We solved it. (Onu çözdük.)
Come with me. (Benimle gel.)
She gave her a present. (Ona bir hediye verdi.)
They don’t talk to us. (Onlar bizimle konuşmuyorlar.)

İngilizcedersler.net copyright © 2023 tüm hakları saklıdır.